5 zabluda za upravljanje projektima u malim preduzecima | Project Management Srbija

5 zabluda za upravljanje projektima u malim preduzecima

5 zabluda za upravljanje projektima u malim preduzecima

5 zabluda za upravljanje projektima u malim preduzecima

5 zabluda za upravljanje projektima u malim preduzećima

 

Kada zakoračite u kancelarije bilo kog malog preduzeća, najčešće ćete videti lepljive papiriće (stikere) na svakom radnom stolu. Takvi stikeri obično služe kao podsetnici na ono što treba uraditi  u toku dana, odnosno nedelje. Projektni plan (project management plan) u slučaju malih preduzeća je uglavnom u nekom fajlu, a vrlo često samo u glavi direktora.

U ovo vreme informacija i softvera i opšte prihvaćenog projektnog načina upravljanja, čak i od strane vladinog sektora, ostaje pitanje zašto mala preduzeća ne žele da iskoriste taj potencijal upravljanja projektima, zašto ne žele da iskoriste softver za upravljanje projektima i sve prateće alate, veštine i tehnike.

Upravljanje projektima je komparativna prednost

Da bi razumeli zašto upravljanje projektima ima smisla čak i za mala preduzeća, vratimo se korenima upravljanja projektima, a to je sam proces upravljanja, odnosno serija akcija, promena ili funkcija koja ima za cilj neki rezultat. U slučaju upravljanja projektima, taj rezultat je jedinstveni proizvod ili usluga.

Svaki biznis je fokusiran na rezultat, a sa druge strane svaki projekat je fokusiran na rezultat jer uvek kada radimo na projektu imamo ispred sebe cilj projekta. Imamo ispred sebe neki rezultat koji želimo da ostvarimo. Zato je i dalje nejasno zašto ne primeniti projektni način upravljanja.

Pa sam biznis je sastavljen od projekata kojih možda niste ni svesni. Krenimo od onih jednostavnijih kao što je postavljanje kompanijskog sajta, preko otvaranja nove ekpoziture, pa do onih kompleksnih kao što je implementacija novog proizvoda.

Konkurentnost u ovom surovom ekonomskom vremenu je vrlo bitna odlika svakog biznisa. Imati prave ideje, prave projekte i dostići očekivane rezultate je bitno za svaku kompaniju, a možda još više za male kompanije. Male kompanije su u podredjenom položaju, dodatno su ugrožene velikim, jakim korporacijama koje kao takve mogu da ponude daleko niže cene i s obzirom na broj ljudi, daleko više ideja.

U celom tom kontekstu, jedino rešenje i komprativna prednost malih preduzeća treba da bude upravljanje projektima. Iako nisu prošli obuku za upravljanje projektima, mnogi direktori malih preduzeća imaju zablude u vezi projekata, a medju tim zabludama, ovih šest su najčešće:

#1 Moj biznis je mali i ne treba mi dodatna administracija oko upravljanja projektima

Prilikom započinjanja sopstvenog biznisa, sigurno ćete morati da napravite biznis plan, da uradite neku analizu rizika, marketing kampanju jer bez toga ste osuđeni na propast. A sve to je deo upravljanja projekta. Ako ste malo preduzeće i želite da se probijete na tržištu, vrlo često čete raditi sa vekim kompanijama koje već imaju projektni način rada. Poznavanje toga načina rada će vam olakšati posao sa velikim kompanijama i omogućiti da imate prednost u odnosu na konkurenciju. Zato nikada niste dovoljno mali da bi propustili da upravljate projektima i da se izdvojite u odnosnu na konkurenciju.

#2 Ja sam ekspert u branši i ne treba mi upravljanje projektima

Istina je da mala preduzeća i nastaju tako što ekspert u nekoj branši otvori svoju firmu. Biti ekspert je odlična stvar, ali pretvoriti ideju u realizaciju, odnosno ostvariti ciljeve sasvom druga dimenzija. Tu najviše pomaže veština upravljanja projektima i postavljanja ciljeva, a ne ekspertiza.

Ako pogledamo statistike vezane za propast malih firmi, videćemo da su među glavnim razlozima:

* slabo planiranje,

* nedostatak kapitala i

* nedostatak menadžmenta.

Naravno, upravljanje projektima nije garancija uspeha, ali sigurno pomaže da bolje upravljate firmom i daje vam veće šanse na tržištu.

# 3 Upravljanje projektima je trošak koji će mi smanjiti keš potreban za rast firme

Velika zabluda je da je upravljanje projektima velika investicija i da je potreban veliki keš za njenu implementaciju.

Međutim na internetu postoji mnogo besplatnih sajtova koji je bave ovom temom na kojima možete naći savete, uputstva, čak i besplatne šablone za projektne planove i slične stvari. Postoji i različiti programi za upravljanje projektima (MS Project, Oracle Primavera, Open Project…) od kojih su neki besplatni. Tačnije, mnogo toga je besplatno, samo treba malo dobre volje.

#4 Moram brzo da napredujem, nemam vremena za gubljenje, a upravljanje projektima će me usporiti

Ovo je glavni uzrok lošeg planiranja koje smo pomenuli ranije. Što bi rekla stara poslovica: „Prvo skoči pa reci hop.“ Odnosno, pre nego što krenemo u realizaciju, treba nam plan, i to dobar plan. A kada nešto ne krene kako treba, treba nam plan da se vratimo na pravi put. Kako postići sve to? Pa upravljanjem projektima, zar ne?

Dobar primer ovoga je kuća. Ako želite da izgradite još jedan sprat, da li bi radije da imate kvalitet i rezultat ili da to bude gotovo brzo, ali sa puno problema (krivi zidovi, loše postavljeni prozori, loše instalacije). Naravno da svi želimo kvalitet i rezultat. Onda preuzmite nešto, počnite da koristite projektni način upravljanja.

#5 Upravljanje projektima zahteva specijalizovane veštine koje nemam, a ne mogu da priušim eksperta

Vežbanjem se postaje ekspert

 

Upravljanje projektima je podjednako umetnost, kao što je nauka. Naravno, da se specijalizovane veštine i isksutvo stiče sa godinama, ali osnove je moguće naučiti za kratko vreme.

Postoji profesionalna, ubrzana obuka za upravljanje projektima gde ćete za vrlo kratko vreme steći dovoljno znanja da krenete da upravljate projektima, i da znanje dopunjujete kroz vežbu, odnosno projekte.

Na ovoj obuci, nećete posati ekspert jer su za to potrebne godine. Za eksperta je potrebno  mnogo vežbe. Nežemo Vam reći da ćete moći sa upravljate projektima. Ne, ostavićemo to vama da samo kažete nakon obuke. Jedino ćemo vam reći da ćete dobiti nove alate, tehnike i veštine koje možete primeniti i unaprediti firmu.

Ako ih primeniti u praksi, onda ćete dobiti mnogo bolje rezultate i evidantan napredak.

Iako neki od ovih primera nisu limitirani na male firme, oni su glavne zablude zbog kojih se mnoge firme ne usuđuju da iskoriste prednosti upravljanja projektima. Koja god da je veličina firme, zaključak je isti

1. Upravljanje projektima je investicija koja smanjuje rizik

2. Upravljanje projektima poboljšava komunikaciju u timu

3. Upravljanje projektima povećava šansu da firma uspe na tržištu.

 

Zašto čekati, samo to napravite unapredite firmu, preuzmite inicijativu i prijavite se za kurs upravljanja projektima.

prijava za kurs