Žensko preduzetništvo | Project Management Srbija

Žensko preduzetništvo

Žensko preduzetništvo

Žensko preduzetništvo

Šta je žensko preduzetništvo?

Žensko preduzetništvo je delatnost inicirana i organizovana od strane žene koja ima sposobnost da inovativnim idejama i kreativnim rešenjima preuzima rizik sa ciljem stvaranja novih tržišta i ostvarivanja dobiti.

 

Ključni elementi ženskog preduzetništva su:

 • Žena je lider i osnivač firme
 • Inovativnost
 • Preuzimanje rizika
 • Vizija
 • Organizacione sposobnosti

 

Žensko preduzetništvo – svetska statistika

 

Razlozi zbog kojih žene postaju preduzetnice

Kao što se vidi na gornjoj slici, postoji trend rasta ženskog preduzetništva, kako u svetu, tako i kod nas u Srbiji. U uslovima našeg okruženja, ranije su se žene retko odlučivale na preduzetništvo pre svega iz egzistencijalnih razloga: siromaštvo, niska primanja, potreba izdržavaja porodice. Međutim, žensko preduzetništvo ne treba da bude samo strategija preživljavanja. Nekada je žensko preduzetništvo mnogo više proizilazilo iz porodičnog preduzetništva gde je žena nasleđivala očev posao. Na sreću okolnosti se menjaju, kao i razlozi zbog kojih se žene odlučuju da pokrenu lični posao.

Mnoge naučne studije danas pokazuju da žene počinju da se bave preduzetništvom iz sasvim drugačijih razloga nego ranije, ali i drugačijih razloga nego njihove kolege – muškarci. Najčešći razlozi zbog kojih žene ulaze u sopstveni biznis je kako bi ispunile lične ciljeve kao što je osećaj uspeha i sigurnosti. U mnogim slučajevima žene smatraju da je finansijski uspeh potvrda njihove sposbnosti, a ne primarni cilj ili motivacija za pokretanje sopstvenog biznisa.

Takođe, studije pokazuju i to da se žene teže odlučuju na ovaj korak i u proseku desetak godina kasnije u odnosu na muškarce počinju da se bave preduzetništvom. Kao razlozi kasnijeg ulaska u svet preduzetništva i razvoj karijere u tom pravcu, žene su najčešće navodile:

 • majčinstvo,
 • nedostatak iskustva u menadžmentu,
 • tradicionalnu socijalizaciju,
 • neravnopravnost i položaj žena u odnosu na muškarce…

Međutim, u poslednje vreme dolazi do velikog pomaka i promene svesti među ljudima po pitanju ove teme, a kao rezultat toga sve veći je i broja žena koje se odlučuju na pokretanje sopstvenog biznisa. Do pomaka je došlo i u delatnostma za koje se žene opredeljuju, od nekadašnjih tradicionalnih (trgovina, ugostiteljstvo, frizerske i kozmetičke usluge), danas je sve više žena u marketingu, IT sektoru, sektoru komunikacije i bankarstvu.

Sve češći motivi koji pokreću ženu da razvije sopstveni posao su:

 • Potreba za dostignućem
 • Inovativni nagon
 • Nezavisnost i samostalnost
 • Želja za boljom zaradom i višim standardom

ali, takođe, i:

 • Nemogućnost da se pronađe posao
 • Nezadovoljstvo trenutnim poslom
 • Nemogućnost napredovanja na radnom mestu

 

Izazovi koji prate žensko preduzetništvo

Na putu razvoja preduzetništva i žene i muškarci nailaze na brojne prepreke. Neke od tih prepreka su iste za oba pola i objektivne, ali postoje i one koje su subjektivne i  više pogađaju ženski pol.

Preduzetnica

 

Prilikom osnivanja i vođenja posla žene se suočavaju sa brojnim izazovima, a neki od njih su:

 1. Pristup finansijama

Jedan od osnovnih problema za početak bavljenja sopstvenim biznisom jesu finansijska sredstva. Veliki broj žena se ranije suočavao sa brojnim poteškoćama u početnom periodu svog poslovanja zbog ograničenih novčanih sredstava i kapitala. Morale su u velikoj meri da se oslanjaju na vlastito finansiranje u početnom periodu. Danas, sa ciljem razvoja i unapređenja ženskog preduzetništva postoje i brojni fondovi za nepovratna sredstva, povoljni krediti i razni projekti koji svakako mogu da olakšaju ovaj period.

 1. Pristup informacijama

Problemi nastaju i usled nedovoljne informisanosti žena i promocije preduzetnica i samog ženskog preduzetništva. Nedostatak konsulatitivnih i savetodavnih centara za buduće preduzetnike, ograničen pristup znanju i informacijama što sve otežava kontinuirano učenje i usavršavanje.

 1. Marketing

Nedostatak marketinških veština, kao i prodajnih tehnika predstavlja barijeru za razvoj poslovanja, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Žene često ne znaju efikasno da se pripreme na izmene uslova na tržištu, što nas dovodi do potrebe za razvijanjem i usavršavanjem menadžerskih i profesionalnih veština kod žena koje se bave preduzetništvom.

 1. Obrazovaje i obuka

Razvoj tehnologije, pojava sve više stranih firmi na tržištu, jača i ozbiljnija konkurencija dovode do potrebe za zadovoljavanjem viših standarda, primene nove tehnologije i razvoja inovativnih ideja. Nije dovoljno samo posedovati određene sposobnosti već kontinuirano raditi na sebi, učiti i usavršavati se kroz razne obuke, seminare, treninge kako bi bili u korak sa vremenom. Zato je osmišljena naša obuka za preduzetnike pod nazivom Akademija preduzetništva.

 1. Usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza

Žene su u velikoj meri izložene pritisku sa više različitih strana. Često se nameće pitanje kako uskladiti poslovne i porodične obaveze? Nekada deluje jednostavno nemoguće izbalansirati posao i porodicu, ali su to prepreke koje se svakako daju prevazići dobrom organizacijom, kvalitetnim upravljanjem vremenom i naravno konstantnim profesionalnim usavršavanjem.

 1. Kulturološki uslovljene vrednosti

Jedan od izazova sa kojim se žene susreću u preduzetništvu su svakako kulturom uslovljene vrednosti, odnosno tradicija. Što je društvo tradicionalnije to je i u uloga žene u njemu više vezana za kuću i brigu o domaćinstvu. Sa ovim izazovom žene se mogu boriti tako što će se držati svojih principa i promovisati povoljan imidž žene u biznisu.

 

Saveti za podsticaj razvoja ženskog preuzetništva

 

Biti preduzetnica nije lako, ali vam otvara mogućnost da sami odlučujete, donosite odluke, ulažete u sebe i svoje znanje, razvijate svoju ideju, suočavate se sa raznim izazovima i pronalazite rešenja. Pre svega važno je ponašati se odgovorno kako prema sebi, tako i prema svom okruženju. Da biste bili uspešni kao preduzetnica važno je da prepoznate kod sebe i razvijate sledeće osobine:

 

 1. Inovativnost i upornost

Budite inovativne, istražujte tržište i razvijajte ideje koje će Vas dovesti do vodeće pozicije. Budite uporne i istrajne u ostvarenju svojih ciljeva.

 

 1. Smelost i spremnost na rizik

Naučite da reagujete pravovremeno, da rešavate negativne uticaje okoline i prepoznajete potencijalne rizike po Vaš posao. Pokažite smelost u donošenju odluka, a u problemu pronađite priliku za unapređenje. Rešavajte probleme, ne ostavljajte ih ispod tepiha. Neuspeh ne sme biti vaša opcija.

 

 1. Potreba za stalnim učenjem i usavršavanjem

Baveći se preduzetništvom postajete deo dinamične okoline sa novim zahtevima i očekivanjima, što Vas treba motivisati na konstantan rad i usavršavanje.

 

 1. Razvijajte svoje samopouzdanje i optimizam

Morate verovati u sebe i pozitivan ishod svojih ideja, to je dobar način da ne skrenete sa puta ka sigurnom uspehu. Jačajte svoje samopouzdanje i uvek pozitivno razmišljajte.

 

 1. Timski duh

Važno je da oko sebe imate tim pouzdanih i vernih saradnika. Trudite se da razvijate pozitivnu atmosferu u svom radnom okruženju i tim koji podržava vaš rad. Nemojte sve raditi sami, podelite zadatke, a svoju energiju usmerite ka prioritetima na putu ka ostvarenju Vašeg cilja.

 

Uspešna preduzetnica

 

Radite na ovim gore navedenim karakteristikama i na sebi kako bi svakoga dana bile bolje i kako bi vaša kompanija bila sigurnija i stabilnija. Značaj razvoja ženskog preduzetništva ogleda se u sticanju ekonomske sigurnosti i nezavisnosti žene, rešavanju problema nezaposlenosti i položaja žene u društvu, ali i doprinosi većoj raznovrsnosti koja je potrebna za upravljanje inovacijama. Uključite se na vreme i ostavite lični pečat firmi koju vodite.


 

Srodne teme:

Akademija preduzetništva