Zašto je važno koristiti licencirani softver? | Project Management Srbija

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Zašto je važno koristiti licencirani softver?

Licencirani softver

Bez obzira da li su preduzeća velika ili mala nesumnjivo žongliraju brojnim projektima, planovima, zadacima i resursima. Zato je potrebno da pronađu idealno rešenje koje ći im pomoći da se lakše organizuju tokom planiranja i izvođenja projekata. I to na način koji je tačan, predvidljiv i profitabilan.

Prednosti softvera za upravljanje projektima su bezgranične. Nedavno su softver za upravljanje projektima simbolizovale tri stvari: olovka, list papira i metodologija.

Danas je, međutim, pored naravno neophodne metodologije upravljanja projektima umesto papira i olovke potreban dobar softver. U osnovi, softverski programi za upravljanje projektima se koriste za planiranje projekata, upravljanje vremenom, upravljanje budžetom, raspodelu resursa i praćenje realizacije projekta.

Šta je potrebno da vam omogući dobar softver za upravljanje projektima?

Dobar softver za upravljanje projektima treba da korisnicima omogući sledeće osnovne funkcije neophodne za efikasno i uspešno planiranje projekata, a to su:

 • Povezivanje projektnih aktivnosti – softver treba da vam omogući lako planiranje projekata povezivanjem projektnih aktivnosti uzimajući u obzir prethodne rezultate.
 • Zakazivanje i upravljanje vremenom – korišćenjem softvera treba da ste u mogućnosti da lako registrujete vreme na projektnim aktivnostima i uzmete u obzir raspored rada ljudi.
 • Raspodela resursa – potrebno je i da pomoću softvera imate uvid u radno angažovanje resursa, a da na osnovu toga možete lako da prepoznate kada su vaši resursi preopterećeni i kada ih treba zameniti drugim.
 • Praćenje razvoja odnosno napretka projekta kada je reč o obimu, vremenu i troškovima – dobar softver treba da vam pruži sve potrebne informacije kako biste u svakom trenutku znali kako će se vaš projekat završiti i koliko će koštati. A kada znate šta će biti na kraju, znaćete i koje akcije treba preduzeti da projekat vratilte ili održite na pravom putu.
 • Budžet projekta, troškovi projekta – dobar softver za upravljanje projektima treba da vam obezbedi kontrolu u realnom trenutku ne samo vremena već i troškova odnosno budžeta projekta.
 • Komunikacija i saradnja – ništa manje važna nije ni efikasna komunikacija koju će vam dobar softver omogućiti. Komunicirajte sa svojim timom i ostalim zainteresovanim stranama putem softvera a istovremeno vodite potpunu istorijsku evidenciju svih akcija.
 • Dokumentovanje podataka– Jednostavno dokumentujte zahteve, specifikacije, direktno ili putem datoteka pomoću vašeg softvera.
 • Jednostavan za upotrebu – I naravno važno je da softver koji izaberete kao pomoć i podršku vašem uspešnom upravljanju projektima bude jednostavan za upotrebu i da ni na koji način ne ometa vaš rad.

Softveri za upravljanje projektima kao što su MS Project i Oracle Primavera P6, su najkorisniji alati koji će vam pomoći da postanete konkurentniji i izdvojiće vas od ostatka industrije. Pružiće vam sve što je potrebno da vaš projekat uspešno a jednostavno dovedete do potpune realizacije.

Kada se budete odlučili koji softver ćete koristiti u vašem preduzeću, razmislite o benefitima licenciranih softvera.

 

Zašto je važno koristiti samo licencirani softver?

Neka preduzeća ne razumeju značaj softverskih licenci ili ih jednostavno ignorišu, a to može dovesti do ozbiljnih problema. Licencirani softver može biti skup i neke organizacije veruju da se mogu „izvući“ ignorišući uslove licenciranja softvera. Neretko pribegavaju instaliranju softvera na više računara kada je licenca samo za jednog korisnika. Korišćenje softvera izvan uslova licenciranja klasifikovano je kao piraterija i kao takva treba se izbegavati.

Softver preuzet bez licence, takođe, vaše poslovanje izlaže dodatnom sigurnosnom riziku. Ako niste legalno kupili licencu, ne postoji garancija da će softver raditi kako je predviđeno, a softverska kompanija nije u obavezi da pruži bilo kakvu pomoć ako nešto pođe po zlu.

Rizici korišćenja piratskog ili nelicenciranog softvera

Uz upotrebu nelicenciranog softvera postoje mnogi rizici, uključujući:

1.      Nepoštovanje prava intelektualne svojine

Rad sa nelicenciranim softverom suprotan je zahtevima zakonodavstva o poštovanju prava intelektualne svojine i može rezultirati ozbiljnom odgovornošću. Svako preduzeće zatečeno u korišćenju nelicenciranog softvera mora ne samo da kupi originalne softverske licence za trajnu upotrebu, već može snositi i posledice u vidu propisanih kazni.

 

2.      Mogućnost da softver ne radi

Mnoge softverske kompanije primenile su način provere registracije, pa bi takav softver mogao raditi izvesno vreme. Po isteku tog vremena, neki nelicencirani softveri ne mogu se ispravno ažurirati, što navodi korisnike da nastave da koriste stare verzije sa sigurnosnim „rupama“, izlažući se riziku.

Licencirani softver, pored stabilnog rada, ima i neophodnu tehničku podršku i periodična ažuriranja kako bi ispravio greške i sigurnosne nedostatke. To se obično ne dešava u nelegalnim verzijama.

 

3.      Nećete imati garanciju

Nelicencirani softver neće imati nikakvu vrstu garancije, pa ako ne radi nemate izbor sem da nađete novo rešenje, dok biste sa originalnim licenciranim softverom mogli da pristupite podršci ili zameni.

 

4.      Nema neophodnu i stalnu podršku

Pored problema sa samim softverom, piratski programi nemaju pristup korisničkoj podršci, što otežava traženje pomoći kada se problemi pojave. Ako nešto nije u redu sa vašim programom, nećete imati mogućnost da dobijete korisničku podršku.

 

5.      Bezbednosni rizici

Nelicencirani softver može nositi viruse i druge vrste malvera koji zaraze računare. Nelicencirani softver ili softver preuzet iz nelegitimnog izvora može sadržati zlonamerni softver koji organizaciju izlaže značajnom riziku od napada, što rezultira od zastoja, do novčanog gubitka, gubitka podataka i još mnogo toga.

 

6.      Gubljenje podataka

Sada je važnije nego ikad za preduzeća da ulože napor u zaštitu svojih podataka. Korišćenjem nelicenciranog softvera, ne samo da ste osetljivi na zlonamerni softver kao što je gore navedeno, već verovatno nećete dobiti ni potrebna ažuriranja koja jačaju bezbednost i adresiraju područja izložene slabosti. Što znači da svoje poslovanje dovodite u poziciju lake mete sajber napadu.

 

7.      Rizici produktivnosti

Osim propusta u bezbednosti, korišćenje nelicenciranog softvera može dovesti do toga da korisnici naiđu na greške i kvarove, što dovodi do izgubljenog posla, izgubljenog vremena i frustracije.

 

8.      Ekonomski rizici

Nelicencirani softver oduzima prodaju legitimnog softvera. Pored očiglednog efekta na kompanije za razvoj softvera, piraterija takođe šteti i preduzećima izvan softverske industrije. Vredno je napomenuti da upotreba piratskog softvera povećava i troškove za legitimne korisnike.

Takođe, ako vaš nelicencirani softver postane meta sajber napada koji dovodi do gubitka podataka, to će dalje uticati na novčani gubitak i reputacijsku štetu.

 

9.      Gubitak dobrih poslovnih prilika

Kada se bavite velikim projektima, posebno u saradnji sa međunarodnim organizacijama, upotreba piratskog softvera nije dozvoljena. To je zbog činjenice da strani partneri kao važan faktor uspešne saradnje ističu poštovanje zakona i očuvanje autorskih prava, uključujući i dostupnost sertifikata odnosno licenci za korišćeni softver. Proizvodne aktivnosti (projektna dokumentacija, baze podataka itd.), dobijene neovlašćenim softverom, možda neće biti prihvaćene od inostranog partnera, što bi moglo biti osnov za raskid i gubitak unosnih ugovora.

 

A koje su to poslovne prednosti koje ćete dobiti upotrebom licenciranog softvera?

Razlozi za kupovinu i upotrebu originalnog i legalnog softvera – za razliku od piratske, falsifikovane, ilegalne ili nelicencirane verzije – prevazilaze principe etike i integritet.

Kupovina originalnog softvera takođe ima smisla za pametno poslovanje.

A neke od prednosti koje ćete dobiti kupovinom licenciranog softvera su sledeće:

Sa licenciranim softverom dobijate tehničku pomoć i pouzdan sistem podrške.

 • Uz licencirani softver dobićete i potpuna uputstva i dokumentaciju, čije korišćenje omogućava proučavanje programa i podešavanje u režimu u kojem vam treba bez dodatnih troškova.
 • Dobijate pristup ažuriranjima, nadogradnjama i bezbednosnim merama koje odgovaraju vašim potrebama.
 • Izbegavate moguće bezbednosne rizike i krađu poverljivih poslovnih informacija.
 • Korisnik licenciranog softvera ima mogućnost nadogradnje svog programa. Nadogradnja – predstavlja zamenu starog programa za novi, moćniji i ima veću kontrolu nad kompanijom kako bi nadoknadila troškove prethodnog programa.

Rad sa licenciranim softverom je uslov za sertifikaciju kompanije za ISO 27001.

Posedovanje originalnog i licenciranog softvera govori o vašoj reputaciji i vašem odgovornom pristupu u poslovanju. Vaš odnos sa poslovnim partnerima i saradnicima se poboljšava, stvara uzajamno poverenje, što dovodi do najboljih ponuda i rezultata.

Naša agencija je ovlašćeni prodavac MS Project desktop i cloud rešenja. Za sve detalje oko ovih licenci i kako implementirati cloud okruženje kontaktirajte nas na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *