ISO 21500 | Project Management Srbija

ISO 21500

ISO 21500

ISO 21500

Kako standard ISO 21500 pomaže u upravljanju projektima?

U proizvodnji dobara i usluga, upravljanje projektima je od kritičnog značaja. Od koncepcije ideje do krajnje proizvodnje proizvoda ili usluge, svaka faza se može klasifikovati kao poseban projekat. Svaki projekat zahteva prisustvo menadžera projekta, koji će voditi projekat do njegovog logičnog kraja. Menadžer projekta nadgleda imenovanje članova tima sa različitim iskustvom koji su ključni za uspeh projekta.

U današnjoj globalnoj ekonomiji koja se brzo menja, upravljanje projektima je neraskidivi aspekt gotovo svakog preduzeća. Njegove metode datiraju jedan vek unazad, ali je tek u poslednjih nekoliko decenija postao vitalna komponenta uspešnih organizacija. Organizacije koje žele da prevaziđu barijere i postignu svoje ciljeve moraju efikasno upravljati projektima.

Pokretanje, planiranje, implementacija, upravljanje i zatvaranje su neke od procedura koje se treba koristiti za uspešnu isporuku projekata. Slede neke od prednosti uspešnog sprovođenja ovih koraka:

 • Bolje planiranje dovodi do završetka projekta prema planu i u okviru budžeta
 • Poboljšana produktivnost zbog boljeg razumevanja timskih uloga
 • Omogućava efikasan prenos informacija u celoj kompaniji kako bi se projekti uspešno završili
 • Bolja alokacija resursa
 • Smanjuje verovatnoću neuspeha projekta i troškove koji sa tim dolaze
 • Proces dokumentacije je olakšan
 • Povećava efektivnost i efikasnost organizacije dok istovremeno poboljšava kvalitet
ISO 21500
ISO 21500

Danas, širom sveta postoji oko 16,5 miliona ljudi koji se nalaze na poziciji menadžera projekata.

Posao koji obavljaju menadžeri projekata je od suštinskog značaja za završetak privremenih nastojanja da se ispune ciljevi organizacije. Menadžeri projekata, dok se zalažu za ove projekte, nisu sami u sveobuhvatnoj realizaciji poslovnih ciljeva. U bilo kojoj organizaciji, projekat uključuje timski rad između odeljenja kako bi se postigao jedinstven, dobro definisan cilj.

Upravljanje projektima je proces planiranja, koordinacije i upravljanja resursima za postizanje organizacionog cilja.

Na tom putu će se projekt menadžeri susresti sa raznim izazovima, a Akademija projektnog menadžmenta je ključna stvar koja će im u tome pomoći. O značaju upravljanja projektima ne treba trošiti reči jer je i ISO kao najveća svetska organizacija za standardizaciju, uvidela značaj toga i napravila novi novi standard posvećen projetknom menadžmentu.

Nije važno da li ste izvršni direktor sa specifičnim interesom da se orijentišete na upravljanje portfolijom i organizaciono upravljanje projektima, menadžer projekta ili član Kancelarije za upravljanje projektima (PMO) koji želi da poboljša upravljanje projektom. Na visokom nivou, standard ISO 21500 pokriva sve ove aspekte. A to će pomoći da se postigne doslednost u upravljanju projektima u celoj organizaciji.

U stvari, međunarodni standard ISO 21500:2021 – Upravljanje projektima, programima i portfoliom – Kontekst i koncepti je primenljiv ne samo na upravljanje projektima, upravljanje programom i portfoliom što je važno za menadžere projekata i menadžere programa, već i za članove akademske zajednice, relevantne zainteresovane strane, programere standarda, rukovodioce, viši menadžment, sponzore i druga upravljačka tela koja nadgledaju projekte, programe i portfelje.

Šta je standard ISO 21500?

Standard ISO 21500 je izveden iz standarda ISO 10006 i kao takav pruža smernice za upravljanje projektima, a sveobuhvatniji je u poređenju sa standardom ISO 10006.

ISO 21500 specificira koncepte i procese koji su potrebni za poboljšanje performansi projekata.

Ovaj standard uključuje lako razumljiv uvod i praktičnu primenu o tome kako uspešno završiti projekte i obezbediti dugoročnu budućnost. Standard ISO 21500 je profesionalni pristup koji kombinuje i saopštava najbolje prakse upravljanja projektima. ISO 21500 značajno poboljšava upravljanje projektom tako što klijentima obezbeđuje završetak i isporuku projekta na vreme.

Takođe, osigurava da ima manje prekida tokom procesa razvoja što na kraju smanjuje troškove i povećava produktivnost. Isporuka projekata na vreme i u skladu sa budžetom pomaže da drugi poslovni procesi teku nesmetano.

Prema standardu ISO 21500, postoji skup procesa koji se moraju poštovati da bi se rizik od neuspeha projekta sveo na minimum. Projektni tim mora prvo da identifikuje procese potrebne za postizanje ciljeva projekta, a zatim da osmisli strategiju za postizanje tih ciljeva. Štaviše, projekat mora da se pridržava internih i eksternih zahteva, istovremeno minimizirajući potencijalne opasnosti za projekat. Da bi uspešnije obavljali svoje poslove, tim za upravljanje projektima mora imati podršku organizacije.

Ko može da koristi standard ISO 21500?

Standard ISO 21500 može da koristi bilo koja organizacija, bilo da je u pitanju državni ili privatni sektor, ili čak organizacija zasnovana na zajednici za bilo koju vrstu projekta bez obzira na njegovu veličinu, složenost ili trajanje. Ovaj standard ne zavisi od regiona, veličine, infrastrukture, vremenskog okvira i složenosti organizacija.

Može da podstakne menadžere projekata da prenose i razmenjuju znanja između projekata i poboljšaju realizaciju projekta. Kao smernica za upravljanje projektima, može se jedinstveno prilagoditi za uspešnu isporuku projekata uz pridržavanje potreba i kulture same organizacije.

Zašto je važan standard ISO 21500?

Ovaj međunarodni standard specificira organizacioni kontekst i osnovne koncepte za preduzimanje upravljanja projektima, programima i portfolia. Pri tome, standard ISO 21500 se bavi organizacionim okruženjem, eksternim okruženjem, implementacijom strategije i integrisanim pristupima upravljanja. Korisnici srodnih standarda koje je pripremio ISO Tehnički komitet 258 (ISO/TC 258) mogu imati koristi od primene standarda ISO 21500:2021, pošto međunarodni standard nudi pregled ovih standarda i njihovog međusobnog odnosa. Takođe, i ističe njihove prednosti za svaku organizaciju koja želi da usvoji upravljanje projektima, programom i portfoliom.

ISO 21500 će vam pomoći da napravite velika poboljšanja projekta tako što će vam omogućiti da završite projekat na vreme i u skladu sa budžetom uz minimalne smetnje u ostatku vašeg poslovanja. Takođe će omogućiti preduzećima da ispune sve kriterijume za upravljanje projektima i istovremeno smanjuju rizik od neuspeha projekta.

Promene ISO 21500:2021

Ovaj međunarodni standard revidira izdanje istog dokumenta iz 2012. godine, ali i novi standard označen kao ISO 21502:2020. Iz ove promene, ISO 21500:2021 pruža pregled upravljanja projektima, programom i portfoliom i srodnih faktora, kao i pogled na visokom nivou standarda pripremljenih od strane ISO/TC 258 koji se bave ovim konceptima. Dok ISO 21502:2020 daje uputstvo za upravljanje projektima.

Prednosti usaglašenosti sa standardom ISO 21500

ISO standardi postoje od 1947. godine i odmah su postali priznati širom sveta. ISO 21500 je dokument od 47 stranica sa detaljima o standardnim smernicama za efikasno upravljanje projektima. I Institut za upravljanje projektima (PMI) i Američki projektni menadžment (APM), dve od najvećih profesionalnih menadžment organizacija za upravljanje projektima, dale su značajan doprinos u razvoju standarda ISO 21500.

I standard ISO 21500 i Project Management Body of Knowledge (PMBoK) imaju slične standarde, koji su strukturirani u fazama, temama i procesima upravljanja projektima. I ISO 21500 i PMBoK imaju 5 grupa procesa i 10 oblasti znanja, dok ISO 21500 ima 39 procesa, a PMBoK 47 procesa.

Sličnosti se nastavljaju kroz identične grupe procesa koje standard ISO 21500 ima kao i PMBoK, u rasponu od pokretanja projekta do zatvaranja projekta. Ključne oblasti znanja su iste. Oba se kreću od integracije do zainteresovanih strana. Jedina velika razlika između njih je količina procesa koje PMBoK ima i veličina PMBoK-a, nekih 618 stranica. Neke od dodatnih stranica mogu se objasniti dodavanjem poglavlja koje pokriva Agile Practice Guide.

Usklađenost sa ISO 21500

ISO 21500 je globalno priznat i lako razumljiv van granica jedne zemlje. PMI je dobro poštovana organizacija i njihovi sistemi i koncepti se možda već koriste u vašoj kompaniji. Ako je vaša organizacija već posvećena PMI i PMBoK-u, usaglašenost sa standardom ISO 21500 biće relativno jednostavna. Nije u suprotnosti sa PMI jer je PMI imao značajan doprinos u tome. Umesto toga, to će ojačati vašu posvećenost kvalitetnim metodama i praksama upravljanja projektima.

Standard će pružiti smernice o konceptima i procesima upravljanja projektima, koji mogu imati pozitivan uticaj na performanse projekata. Objasniće praktičnu primenu o tome kako uspešno realizovati projekte i obezbediti održivost u budućnosti.

Dokument je sažet, a izjave su vrlo jasne i razumljive. Prelazi jezičke barijere za ljude čiji maternji jezik možda nije engleski, podržavajući koncepte dijagramima slika. U rastućoj globalnoj ekonomiji, međunarodni projekti mogu biti standardizovani za sve profesionalce uključene u projekte.

Usklađenost sa standardom ISO 21500 će vam pomoći da planirate, upravljate i nadgledate napredak projekta. Zasnovano na najboljim praksama, pružiće smernice o tome kako produktivno dokumentovati i ostvariti rezultate. Kompanija koja sledi standard ISO 21500 dokazuje da poseduje neophodne veštine i procese za efikasno vođenje projekata. Dodatna pogodnost je da se vrlo lako integriše sa standardom kvaliteta – ISO 9001.

Organizaciona zrelost

Organizaciona zrelost se može definisati kao faze kroz koje se meri napredak organizacije. Tipično, kompanije implementiraju, razvijaju i poboljšavaju svoje procese, strategiju i donošenje odluka.

Nivo 1

Na nivou 1 procesi su ad hoc i povremeno haotični. Organizacija ne obezbeđuje stabilno okruženje za podršku funkcionalnim sposobnostima i uspeh može zavisiti od individualnog napora.

Nivo 2

Na nivou 2 se upravlja relevantnim funkcijama. Celokupni proces zasnovan na životnom ciklusu osigurava da se procedure održavaju u vreme stresa i da je napredak vidljiv menadžmentu u definisanim tačkama.

Nivo 3

Na nivou 3 funkcijama se upravlja do sposobnosti. Projekti, programi ili portfelji imaju prilagođene funkcionalne procedure i izvode ih u okviru centralno definisanog skupa procesa zasnovanih na životnom ciklusu. Organizacija nastoji da poboljša procese i procedure.

Nivo 4

Na nivou 4 projektima i programima se kvantitativno upravlja, metrike učinka se procenjuju i koriste za kontrolu budućih performansi. Kvalitet i učinak se razumeju u statističkim terminima.

Nivo 5

Na nivou 5 organizacija je optimalna jer se kontinuirano poboljšanje procesa postiže kvantitativnim povratnim informacijama od procesa, što uključuje inovativne ideje i tehnologije.

Većina organizacija nastoji da postigne nivo zrelosti 3. Ovo odražava efikasnu organizaciju u kojoj postoji malo prekoračenja troškova, veća predvidljivost u postizanju ciljeva i snažnija realizacija projekta. Sa usaglašenošću sa standardom ISO 21500, organizaciona zrelost u upravljanju projektima ima potencijal da se podigne na sledeći nivo.

Manje nezavisne kompanije mogu da provere da li su u skladu sa smernicama ISO 21500. Oni pokazuju da su kompetentni u konceptima upravljanja projektima, procesima i da su ozbiljni u vezi sa poslovima upravljanja projektima. Poštovanjem standarda ISO 21500 prilikom licitiranja za nove projekte, potencijalni klijent će biti uveren da se pridržavate renomiranih standarda. To može biti tržišni diferencijator kada dajete predloge ako vaš konkurent nije u skladu sa standardom ISO 21500.

Benefiti standarda za organizaciju

 • Organizacije ispunjavaju sve zahteve za upravljanje projektima
 • Organizacije mogu da upravljaju svojim rizicima
 • Maksimizira potencijal tima
 • Pomaže da se napravi ispravno planiranje
 • Koristi mogućnosti
 • Upravlja integracijom

Benefiti standarda za vaše klijente

 • Značajno povećanje prihoda projekta
 • Projekti se isporučuju na vreme
 • Minimizira propuste u poslovanju
 • Smanjuje mogućnost neuspeha projekta
 • Benefiti standarda za pojedince
 • Pojedinci koji imaju sertifikat ISO 21500 uživaju u raznim pogodnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 • Povećana stručnost u ulozi menadžera projekta
 • Poboljšanje završetka projekta
 • Obezbeđivanje zajedničkog skupa principa i praksi upravljanja projektima
 • Donošenje odluka koje su transparentnije
 • Poboljšane ocene učinka
 • Bolje radne mogućnosti i veće plate
 • Povećano samopouzdanje

Benefiti standarda za pojedince

Pojedinci koji imaju sertifikat ISO 21500 uživaju u raznim pogodnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Povećana stručnost u ulozi menadžera projekta
 • Poboljšanje završetka projekta
 • Obezbeđivanje zajedničkog skupa principa i praksi upravljanja projektima
 • Donošenje odluka koje su transparentnije
 • Poboljšane ocene učinka
 • Bolje radne mogućnosti i veće plate
 • Povećano samopouzdanje

 

Bilo da se radi o poboljšanju sopstvenih karijernih izgleda, usklađivanju sa međunarodnim standardom ili podizanju performansi organizacionih projekata na viši nivo, na standardu ISO 21500 se radilo pet godina i uključivao je i PMI i APM. Kao takav, ovaj standard, na međunarodnom nivou, pruža zajednički jezik i univerzalne principe i procese upravljanja projektima. Može da ponudi povećano zadovoljstvo kupaca, poboljšan rast i razvoj unutar tima i konkurentsku prednost.

Dobijanje ISO 21500 sertifikata će vam pomoći u efikasnom planiranju, upravljanju i praćenju razvoja projekta, a istovremeno će vam pružiti neophodne sposobnosti da na odgovarajući način rasporedite vreme potrebno za završetak zadataka i postizanje rokova. Ono što je najvažnije, ova metodologija zasnovana na najboljim praksama pruža vam stručnost i preporuke za efikasno dokumentovanje rezultata.

Ova sertifikacija potvrđuje da imate osnovne veštine za efikasno vođenje projekta i upravljanje timom. To će vam pomoći da proširite svoje mogućnosti za razvoj karijere i sposobnosti za izgradnju tima, kao i da postignete veći stepen posvećenosti članova vašeg tima. To će vam dati više samopouzdanja i kompetencije u određivanju odgovarajućih resursa potrebnih za završetak projekata.