Korporativno preduzetništvo | Project Management Srbija

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo

Nekada je samo odabrana grupa ljudi u organizaciji imala moć da stvori novi proizvod, pokrene novu uslugu, izrazi svoje mišljenje ili čak govori o novoj ideji. Srećom, tih vremena više nema i vrednost zaposlenih je drastično povećana.

Danas se u kompaniji ohrabruju nove ideje. Danas su dobrodošle ideje zaposlenih koje bi kompaniji mogle zaraditi novac. Naravno sve dok su u skladu sa trenutnim proizvodom ili uslugama kompanije.

Ranije osnovane velike kompanije su čak na neki način primorane da pronađu nove načine prilagođavanja na sve veći pritisak manjih, bržih i agilnijih kompanija. Sve češće nove kompanije identifikuju nove prilike i koriste ih remeteći tržište, uzimajući sve veći udeo na njemu i preteći samom opstanku ranije osnovanih preduzeća.

Iako nije nov koncept, korporativno preduzetništvo dobija na značaju i široko je prepoznato kao odgovor na ove organizacione probleme.

korporativno preduzetnistvo
Korporativno preduzetništvo

Šta je korporativno preduzetništvo?

Počećemo sa razumevanjem samih pojmova – korporativno preduzetništvo i korporativni preduzetnik.

Korporativno preduzetništvo je proces kreiranja novog proizvoda ili usluge unutar postojeće organizacije koja će na osnovu toga profitirati.

Zaposleni koji imaju sposobnost stvaranja takvih ideja poznati su kao korporativni preduzetnici.


Definicija korporativnog preduzetništva

Korporativno preduzetništvo je model preduzetništva koji akcenat stavlja na timski rad čiji članovi tima implementiraju inovacije u organizaciju sa ciljem uspešnog poslovanja i rešavanja problema potrošača i društva.

Korporativno preduzetništvo je koncept podrške zaposlenima da razmišljaju i ponašaju se kao preduzetnici u okvirima postojeće organizacione strukture. Zaposleni sa pravom vizijom i osobinama preduzetnika se podstiču da prepoznaju prilike i razviju ideje koje vode do inovativnih proizvoda, novih usluga ili čak novih linija poslovanja.

Korporativno preduzetništvo, kroz stalne promene i inoviranje, u već postojećoj organizaciji stvara efektivni odgovor na stalne konkurentske izazove.

 

Zašto je važno korporativno preduzetništvo? 

Inovacija je pokretačka snaga kompanije, bez nje bilo koja kompanija bi teško uspela. Implementacija programa korporativnog preduzetništva pruža kompanijama sistematičan način da povećaju svoje inovacijske sposobnosti, čije koristi mogu biti velike.

Koje su to koristi korporativnog preduzetništva za samu kompaniju?

Kompanije imaju najviše koristi od korporativnog preduzetništva u pogledu zarade. Nove ideje koje potiču od zaposlenih u samoj kompaniji mogu joj doneti veliku zaradu. Čak i kada se takvim ljudima, korporativnim preduzetnicima, isplaćuju veliki bonusi i dalje je to zanemarljivo u odnosu na ostvarene dobiti.

Prepoznavanje kompanije može se drastično poboljšati sa timom korporativnih preduzetnika. Ako tim generiše novu ideju koja će kompaniji uštedeti novac, kompanija će imati veliku korist. Svaki takav projekat gde je upravljanje projektima ispraćeno pravom metodologijom će dovesti do dodatnih benefita.

Jedna od najvećih prednosti podsticanja preduzetničkih ideja u kompaniji je ta što kompanija štedi novac na nova zapošljavanja a donosi profit. Manje organizacije možda nemaju dovoljno novca da angažuju odvojene pojedince za generisanje ideja i stoga podsticaj korporativnog preduzetništva ovde ima veliku ulogu.

Navešćemo neke od benefita koje korporativno preduzetništvo donosi kompaniji

1.     Rast

Uspešno korporativno preduzetništvo obezbeđuje stalni tok novih inovacija proizvoda i usluga, što zauzvrat vodi do budućih prihoda i rasta same kompanije.

2.     Povećana produktivnost i moral zaposlenih

Programi korporativnog preduzetništva omogućavaju zaposlenima da se bave novim prilikama, uvodeći ih u posao koji je izazovan i zanimljiv. Kada su zaposleni angažovani i osete da kompanija vrednuje njihov doprinos, produktivnost raste.

3.     Izvor konkurentske prednosti

Zaposleni su najveće bogatstvo kompanije kada je u pitanju prepoznavanje mogućnosti i pretnji na tržištu. Oni mogu imati uvid koji nije dostupan konkurentima i dragoceni su izvor stalne konkurentske prednosti.

4.     Zadržavanje zaposlenih u kompaniji

Omogućavanje zaposlenima da sprovode svoje ideje i stvaraju nove mogućnosti u okviru postojeće kompanije dovodi do većeg nivoa zadovoljstva poslom. Rezultat toga je niži stepen odlaska zaposlenih. Pored toga, kompanije koje su poznate po podsticanju korporativnog preduzetništva zauzvrat će privući i druge talentovane, preduzetnički orijentisane radnike, stvarajući jedan pozitivan ciklus.

Ko su korporativni preduzetnici?

Važno je da prepoznate da kao kompanija ne stvarate korporativne preduzetnike, jer su oni već prisutni u organizaciji. Ono što morate učiniti je da ih prepoznate, a zatim podržavate i ohrabrujete. Prepoznavanje korporativnih preduzetnika je stvar prepoznavanja pravih karakteristika. Iako je prirodno da se svi negde međusobno razlikuju, postoje neke zajedničke osobine koje odlikuju korporativne preduzetnike. Neke od tih osobina su:

  • Hrabrost

Oni se ne plaše i spremni su da rizikuju da bi ostvarili ideju u koju veruju.

  • Radoznalost i otvorenost

Korporativni preduzetnici su otvoreni za nove ideje i ne zadovoljavaju se ranije postignutim uspesima unutar kompanije. Njihova radoznalost dovodi ih do toga da uvek traže novim izazovima i novim mogućnostima. 

  • Nisu vođeni isključivo finansijskim motivima

Korporativni preduzetnici su retko vođeni ličnim finansijskim dobicima, već radom na onome u šta veruju i prema čemu pokazuju strast. Žele pre svega da unaprede kompaniju i poboljšaju život svojih klijenata.

  • Otpornost

Korporativni preduzetnici moraju biti u stanju da se izbore sa odbacivanjem ili neuspehom ideja da bi mogli da nastave dalje i stvaraju nove ideje i nove prilike. To su osobe koje veruju u sebe i imaju razvijeno jako samopouzdanje.

Ključne razlike između preduzetnika i korporativnog preduzetnika

Kako bismo što bolje razumeli korporativno preduzetništvo, kao i to ko su zapravo korporativni preduzetnici dobro je osvrnuti se i na neke razlike koje određuju preduzetnike i korporativne preduzetnike.

Pored sličnosti koje se odnose pre svega na inteligenciju, prilagodljivost i liderstvo postoje i ključne razlike između preduzetnika i korporativnog preduzetnika.

Preduzetnik razvija svoj sopstveni biznis inspirisan novom idejom, korporativni preduzetnik koristi svoje preduzetničke veštine da bi inovirao u procesima, proizvodima ili uslugama kompanije u kojoj je zaposlen.

Cilj preduzetništva, odnosno preduzetnika je stvoriti nešto novo na tržištu, dok je cilj korporativnog preduzetnika poboljšati održivost i snagu kompanije u kojoj radi.

Dok je primarni motiv preduzetnika finansijska dobit, nezavisnost i inovacija, motiv koji pokreće korporativnog preduzetnika je ojačati prihode i zaradu kompanije znatnim promenama u načinu poslovanja. Za finansiranje svojih ideja preduzetnik sam prikuplja sva potrebna sredstva, dok sredstva i resurse koji su neophodni korporativnom preduzetniku za realizaciju ideja ima kompanija u kojoj radi.

Naravno postavlja se i pitanje rizika. Svaku vrstu rizika preuzima preduzetnik dok kod korporativnog preduzetništva većinu rizika preuzima kompanija ali korporativni preduzetnik nije zaštićen od posledica koje mogu nastati usled njegovih loših ideja i pogrešnih procena. 

U čemu se ogleda benefit zaposlenih od korporativnog preduzetništva?

Velike su prednosti koje zaposleni imaju od korporativnog preduzetništva. Obično postoje dve vrste korporativnih preduzetnika:

  • oni koji su stalo zaposleni u kompaniji i
  • oni koji se plaćaju za generisanje ideja

Za zaposlene u kompaniji sa dobrim idejama, od presudnog je značaja da svoje ideje plasiraju pravim osobama u kompaniji. Ako čak i jedna od tih ideja za zarađivanje postane stvarnost, verovatno je da će taj zaposleni biti nagrađen u vidu unapređenje, bonusa ili povišice.

Međutim, stoji i to da kompanije obično odvojeno angažuju korporativne preduzetnike za generisanje ideja. Kompanije obično plaćaju tim korporativnih preduzetnika za generisanje ideja. Neki se timovi plaćaju na osnovu broja uspešnih ideja, dok se drugi plaćaju na mesečnom nivou sve dok ispunjavaju određenu kvotu.

Kako promovisati korporativno preduzetništvo?

Mnogo je načina na koje organizacije mogu da promovišu korporativno preduzetništvo. Najčešće korišćene metode za promociju korporativnog preduzetništva uključuju motivaciju zaposlenih.

Sasvim verovatno najlakši način promovisanja korporativnog preduzetništva je integrisanjem ideje u misiju kompanije. Ovo se može spojiti nudeći veliki bonus ili povišicu zaposlenima koji stvaraju inovativne ideje.

Zaposleni koji pomažu kompaniji stvaranjem ideja biće prepoznati unutar kompanije. Pored finansijskih koristi, imaće i specijalan status. Ako se čini da zaposleni generiše različite ideje u određenoj oblasti, mogao bi da bude unapređen kako bi imao podsticaj da nastavi sa stvaranjem inovativnih rešenja. Takođe, može preuzeti i odgovornost za buduće projekte ili poduhvate. Ovo može biti velika motivacija za brojne zaposlene.

Ono što treba istaći i na čemu treba raditi je da kompanija dobro proceni da li zaposleni pokazuju potencijal da budu veliki korporativni preduzetnici i da njihove ideje mogu donositi znatan profit kompaniji. Onda bi kompanija trebalo da podstiče i podržava takve zaposlene kako bi dali svoj maksimalni doprinos.

Implementacija programa korporativnog preduzetništva i stvaranje uspešnih inovacija može zahtevati promenu strukture poslovanja, a to će sigurno zahtevati promenu u pristupu menadžmenta. Da biste stvorili okruženje koje ohrabruje i podstiče zaposlene, važno je da ne zaboravite sledeće:

Podrška

Važno je negovati kulturu koja omogućava da se zaposleni osećaju podržani i vrednovani. Potrebno je da osete slobodu da podele svoje ideje, a zatim bi trebalo obezbediti im resurse i upute koji su im potrebni kako bi povećali šanse za stvaranje uspešnih inovacija.

Napravite korak unazad

Menadžeri treba da zaposlenima obezbede prostor da samostalno pronalaze rešenja, a ne da se pridržavaju tradicionalnih metoda. Pored toga, birokratiju je potrebno svesti na mnimum kako bi se omogućila realizacija ideja smislenih za posao, a ne samo onih koje se uklapaju u postojeće strukture i procedure.

Komunikacija

Menadžeri bi trebalo da se posvete razvijanju kulture otvorene komunikacije u kojoj se ideje mogu slobodno razmenjivati unutar organizacije, kao i sa ekspertima van organizacije.

Decentralizacija

Kompanije koje žele da njihovi zaposleni budu preduzetnički orjentisani moraju imati ravne upravljačke strukture. Ako postoji previše nivoa menadžmenta i redosleda koji treba ispoštovati pri donošenju odluka o izveštavanju, vrlo često je potrebno predugo čekati. Sporo donošenje odluka uništava korporativno preduzetništvo.

Preuzimanje rizika

Korporativni preduzetnici mogu poslovati samo u kompaniji koja je otvorena za određeni nivo preuzimanja rizika. Da bi promovisale ovu kulturu, kompanije bi trebale identifikovati uzore koji poseduju duh preduzetničkog razmišljanja i promovisati to kao ideal.

Formalni procesi

Moraju postojati jednostavni, formalni procesi za procenu preduzetničkih projekata. Ako projekat ukazuje na napredak, on se treba i  podržati.

Zašto postoji potreba za korporativnim preduzetništvom?

Korporativno preduzetništvo igra važnu ulogu u organizacionom i ekonomskom razvoju. Ono dovodi ne samo do novih poduhvata, već i do drugih inovativnih aktivnosti i orijentacija. Kao što su razvoj novih proizvoda, tehnologija, usluga, strategija i konkurentskih položaja.

U dobrom ili lošem ekonomskom vremenu kompanijama su potrebne inovacije kako bi ostale konkurentne. Korporativni preduzetnici su orijentisani na akciju i mogu uočiti širu sliku.

Zašto je važno da vaša kompanija investira u korporativno preduzetništvo i inovacije?

U današnjem sve konkurentnijem okruženju, inovacija je razlika između ostanka na dnu ili nadmetanja sa najboljima na tržištu. Bez korporativnog preduzetništva i strategije inovacija, kompanija će se stalno boriti za sticanje novog posla i povećanje profita, a pritom ostajati na dnu piramide.

Ako se ubrajate u one kompanije koje se bore da promoviše i izgrade preduzetničku i inovativnu korporativnu kulturu, dobro je da se pridržavate sledećih koraka:

1. Prikupite i usvojite ideje od zaposlenih u kompaniji

Prvi korak je napraviti strategiju sa ključnim korporativnim akterima, uključujući menadžere, članove odbora i ostale članove tima. Kroz brainstorming, grupnu diskusiju i druge aktivnosti, sve zainteresovane strane mogu se baviti korporativnim preduzetništvom i inovacijama. Uvođenje celog tima u priču o korporativnom preduzetništvu sprečava pogrešnu komunikaciju. Najuspešnije korporativne inovacijske strategije podržava dobro informisan i motivisan izvršni tim.

2. Uspostavite jasne ciljeve i ciljeve korporativne inovacije

Uz podršku menadžmenta kompanije, postavite jasne ciljeve i ciljeve korporativne inovacije. Ključno pitanje je:

– Šta kompanija želi da postigne?

Uspostavljanje jasnih ciljeva je kritična komponenta jakog korporativnog programa i uspešnih inovacija. Pored toga stvaraju se uslovi da timovi tokom primene mogu da upoređuju napredak u odnosu na unapred određene ciljeve. Važno je postaviti realne ciljeve preduzetništva i inovacija, a da biste to učinili počnite od:

  • Izvođenja internog i konkurentnog benčmarkinga

Pronađite pravi odgovor na pitanje: Kako se vaše poslovanje postavlja prema konkurenciji u pogledu inovacija? Apsolutno je potrebno izvršiti detaljnu analizu tržišta.

  • Osiguravanje da se svaki cilj preduzetništva i inovacije vezuje za širu misiju i viziju
  • Ispitivanje ko će biti odgovoran za postizanje ovih ciljeva i identifikovanje resursa koji će vam biti potrebni za postizanje ili nadmašivanje tih ciljeva. Razmislite i o tome da li se vaši ciljevi mogu meriti.

3. Izgradite timove za korporativno preduzetništvo i inovacije

Većina kompanija gradi posvećene timove za korporativno preduzetništvo i inovacije. Jedina svrha ovog tima je nadgledanje primene i upravljanja korporativnim preduzetništvom i inovativnim inicijativama. Posvećeni tim za korporativne inovacije omogućiće vam da nastavite inovacijske aktivnosti bez ometanja svakodnevnog poslovanja.

4. Napravite strategiju za korporativne inovacije

Ako pokušavate da plasirate novi proizvod ili uslugu, počnite s proverom rešenja, izgradnjom minimalnog održivog proizvoda, opredeljivanjem za rutinsku iteraciju i postizanjem prikladnosti za tržište proizvoda. Kada se vaš novi i inovativni proizvod ili usluga uskladi sa željama i potrebama kupaca, ima veće šanse da uspe na tržištu.

5. Pridružite se programu korporativnog preduzetništva

Za dodatni podsticaj vašeg korporativnog preduzetništva i strategije inovacija, razmislite o pridruživanju programu korporativnog inovacija. Članovi ovih programa orijentisanih na rast imaju priliku da rade sa vrhunskim tehnologijama kao što su robotika, veštačka inteligencija, alati za biomedicinsko inženjerstvo i još mnogo toga. Postoji mnoštvo programskih rešenja za izbor. Pronalaženje pravog okruženja za inovacije orijentisaće vaše poslovanje ka brzom uspehu u inovacijama.

 

Korporativno preduzetništvo je korisno na više načina. Značajno je po obnavljanju i revitalizaciji trenutnih kompanija. Služi kao alat za razvoj poslovanja, rast prihoda, povećanje profitabilnosti i podsticanje, razvoj i inoviranje proizvoda, usluga i procesa. Kompaniji donosi profit od realizacije jedne uspešne ideje, a osoba koja generiše ideju, korporativni preduzetnik, stiče veliko priznanje unutar kompanije i finansijsku nagradu u vidu povišice, bonusa ili napredovanja.


Srodne teme:

Akademija preduzetništva