Veština upravljanja projektima | Project Management Srbija

Veština upravljanja projektima

Veština upravljanja projektima

Veština upravljanja projektima

Veština upravljanja projektima

 

Budući projekt menadžeri moraju kroz proces obuke da steknu određene veštine i znanja kako bi uspešno vršili upravljanje projektima. Ovo se postiže kako kroz kurs za upravljanje projektima, tako i kroz praktičan rad, tj. iskustvo učestvovanja i vodjenja projekata.

Možete iskoristiti prečicu. Napisali smo ultimativni vodič za upravljanje projektima i spojili sve primere dobre prakse. Sve je na jednom mestu i odatle treba da počnete sa upoznavanjem sa projektima.

Naravno, postoje razni kursevi i obuke iz upravljanja projektima, ali samo neki od njih vode do zvaničnih projekt menadžment sertifikata – PMI (Project Management Institute) ili PRINCE2! Poslodavci često prilikom odabira projekt menadžera traže jedan od pomenutih sertifikata. Ali, koliko god ovi sertifikati bili neophodni, projekt menadžer mora da poseduje veštine iz puno različitih oblasti kako bi uspešno mogao da vode projekte, a one se stiču iskustvom.

Projekt menadžment sertifikati

Kako su zvanični projekt menadžment sertifikati jako popularni kod poslodavaca, jasno je da projekt menadžeri žele da završe određene zvanične treninge neke od vodećih metodologija: PMI ili PRINCE2!  Ovim se projekt menadžeri upoznaju sa zvaničnom metodologijom i setom tehnika za upravljanje projektima. Ali, kao svaka druga, i ove teorije moraju da se isprobaju i koriste u praksi, kako bi oni koji ih koriste mogli da ih shvate i upotreba na pravilan način. Ovo može dovesti do jaza između znanja i primene, jer posedovanje znanja ne znači nužno i dobru i efektivnu primenu istog bez odgovarajućeg iskustva!

Project management sertifikati

Projekt menadžment obuka i kursevi

Dobijanje sertifikata je korak u pravom smeru za  svakog projekt menadžera, ali još puno toga mora da se uradi. Projekt menadžeri moraju da razviju veliki broj projekt menadžment veština i to kroz kombinaciju opštih i konkretnih projekt menadžment kurseva, ali i kroz iskustvo stečeno na konkretnim poslovima. Konkretni projekt menadžment kursevi mogu da budu vezani za teme kao što su kontrola troškova ili planiranje projekata i njihovi ciljevi su da se prodube i izoštre postojeće veštine. Ovakvi kursevi mogu da sadrže:

 • Alternativne projekt menadžment metodologije, kao što je “DSDM –  Dynamic Systems Development Method” odnosno Dinamički Sistem Razvojnih Metoda. Cilj je da se shvate ideje koje stoje iza ovakvih pristupa, kao i njihove jake i slabe strane, tj. mogućnost korišćenja projekt menadžment metodologije kao odgovarajuću alatku za odgovarajući posao. Ova metoda je deo “iterativne” metode upravljanja projektima koja je vremenom postala osnov “Agilnog razvoja”.
 • QMS – Quality management systems” tj. sistem upravljanja kvalitetom, koriste mnoge organizacije i veliki broj projekt menadžera mora da uključi ovo u svoj projekat. Zato je bitno poznavati ovaj sistem, zašto je potreban i kako se koristi, koje su njegove najbitnije karakteristike i kako ga je potrebno uključiti u neki projekat.
 • “Change management” tj. upravljanje promenama je metoda koja ima za cilj da omogući lakše prihvatanje i sprovođenja promena na različitim nivoima. Postoje različiti modeli primene ove metode, od kojih se često izdvaja “Accelerating Implementation Methodology” tj. metoda ubrzane primene. Sve ovo obezbeđuje okvir za razumevanja načina na koji određeni projekat utiče na posao i kako je za uspešan projekat bitno da uradi više od pukog dobijanja rezultata – on mora da izazove određenu poslovnu promenu!
 • “Benefits Management” tj. upravljanje dobitima se svodi na dobijanje konkretnih rezultata, a dobit je pokretačka sila svakog projekta. Za projekt menadžera, razumevanje dobiti je ključno za pravilno upravljanje obimom posla, potrebama i promenama.

Project management kurs

Iako su projekt menadžment sertifikati neophodni (PMI, Prince2 sertifikati), obuka projektnih menadžera ne sme da se tu završi!  U kombinaciji sa praktičnim iskustvom, projekt menadžeri bi morali da imaju i kontinualno obrazovanje kroz razne kurseve i treninge kako bi unapredili i prošili svoje veštine.

Kombinovanjem teorije i prakse, projekt menadžeri će razviti sposobnost, iskustvo i stručnost, čime se značajno povećava njihova mogućnost da uspešno upravljaju projektima.

Odabir projekt menadžera za određeni tip projekta

 

Iskusni rukovodioci projekta imaju razvijene i izoštrene veštine upravljanja projektima. Najbolji rezultati se postižu kada se te veštine i prednosti upare sa odgovarajućim tipom projekta.

Poznavanje osnovne, tj. glavne sposobnosti projekt menadžera pomaže pri pravilnom odabiru tipa projekt menadžera prema tipu projekta. Obično su projekt menadžeri obučeni da koriste neku od projekt menadžment metodologija, uključujući i iterativne tehnike. Ove zvanične tehnike su dopunjene njihovim iskustvom i znanjem stečenim kroz vođenje konkretnih projekata. Naravno, bitne su i tehnike ponašanja sa ljudima i veštine vođenja projekata.

Postoje autori koji smatraju da iako je sposobnost bitna, stil rukovođenja može da bude mnogo važniji na velikim i složenim projektima. Neki od koraka prilikom odabira projekt menadžera bi bili:

 • prepoznati tip projekta
 • proceniti stil rukovođenja potencijalnih vođa projekata
 • oformiti profile projekt menadžera u skladu sa potrebama projekta
 • razdvojiti različite tipove projekata unutar firme/organizacije
 • oceniti projekt menadžere

 

Stvoriti odgovarajući profil projekt menadžera nije uvek lako, jer prema nekim istraživanjima postoji 15 bitnih karakteristika koje čine projekt menadžera, ali i 19 tipova projekata sa kojima ih treba upariti! Ovih 19 tipova projekata se razlikuju prema primeni, složenosti, fazama projektnih ciklusa, strateškim važnostima,  tipovima ugovora i sl…

Tipovi projekt menadžera

Tipovi project menadžera

Iako smo o tipovima projekt menadžera već pisali, ponovo ćemo se osvrnuti na tipove projekt menadžera, pošto bi odabir projekt menadžera mogao da se generalizuje prema:

* iskustvu upravljanja projektima prema veličini i složenosti projekta

* da li je projekt menadžer generalno orijentisan ka zadatku ili ka ljudima

* osnovnom znanju projekt menadžera – IT, biznis, građevinarstvo i sl…

* stilu rukovođenja – upošljavanje ljudi, odnos ka cilju, procena, osetljivost, fleksibilnost, uticaj i slično…

Generalno gledano, projektni menadžeri su ili orijentisani ka zadatku ili ka ljudima, mada iskusni project menadžeri mogu da funkcionišu na oba načina!

Projekt menadžeri orijentisani ka zadatku

 • Projekt menadžer koji je orijentisan ka zadatku je dobro rešenje za tehničke, male ili srednje projekte, sa jasno definisanim ciljevima
 • ovako orijentisani projekt menadžeri ne razmišljaju o njihovom uticaju na ljude ili odnose među ljudima, tako da ih često doživaljavaju kao ne osećajne, odnosno da im “nije stalo”
 • zavisno od ljudi uključenih u sam projekat, ovakav pristup može ili da snažno dovede projekat do željenog cilja ili da naiđe na ogroman otpor

 

Projekt menadžeri orijentisani ka ljudima

 • Projekt menadžeri orijentisani ka ljudima su dobar izbor za složene i velike projekte, koji uključuju značajne promene. Komunikacija i interakcija sa poslodavcima je jako bitna na velikim projektima, te je dobijanje podrške, prevazilaženje barijera i pasivnog otpora ključna stvar za uspeh
 • projekt menadžeri ove orijentacije mogu da izgledaju suviše blagi i sa nedovoljno snage da projekat privedu kraju
 • takođe, često se dešava da ne razumeju tehnologiju posla pa njihovo planiranje i menadžment rizika ume da bude naivno
 • postoji opasnost da se previše oslanaju na svoje “stručne savetnike”

 

Dobra startna tačka za odabir tipa projekt menadžera za određeni projekat bi bila da menadžeri provedu neko vreme unutar firme/organizacije kako bi mogli precizno da definišu šta im je potrebno. Ponekad je dobro početi skromno i unapređivati pristup sa stečenim iskustvom. U svakom slučaju, ukoliko se na projektu angažuje adekvatan tip projekt menadžera uspeh je zagarantovan.


Srodne teme:

Upravljanje projektima

Dva osnovna principa upravljanja projektima