10 aksioma NLP-a koji će Vam promeniti život

10 aksioma NLP-a koji će Vam promeniti život

 

NLP je sinonim za lični rast i razvoj, kao i za uspeh. Ovih dole navedenih 10 aksioma NLP-a su sve što Vam treba da  promenite život.

1. Mapa nije teritorija – poštujte mape drugih
Svako doživljava svet na svoj način, poštujte različitosti i ne sudite drugima.

2. Značenje komunikacije je odgovor koji dobijate.
Naša je odgovornost kako ćemo biti shvaćeni u komunikaciji, a ne našeg sagovornika, jer naše misli nismo preneli na odgovarajući način kako bi nas sagovornik razumeo.

3. Ljudi imaju sve resurse potrebne za uspeh – ako neko nešto može, svako to može!
Sve ciljeve možemo ostvariti, samo treba naći način.

4. Nema neuspeha, postoji samo povratna informacija.

5. Svako ponašanje je motivisano pozitivnom namerom. Ljudi čine najbolje izbore koje mogu sa resursima koji su im dostupni (tog trenutka)

6. Najfleksibilnija osoba kontroliše sistem.
Fleksibilnost znači ponašati se u granicama krut, rigidan do totalno popustljiv u zavisnosti od situacije, tj. posedovati različite obrasce ponašanja.

7. Otpor je znak nedovoljnog praćenja.

8. Um i telo su isti sistem (delovi istog sistema)
Promene uma dovode do promena na telu i obrnuto. Kada je neko srećan i zadovoljan te promene se vide na telu, kao da “zrači”.

9. Ako radite ono što ste uvek radili, dobijate ono što ste uvek imali.

10. Ako to što radite ne dovodi do onoga što želite, radite nešto drugo.

Sve ovo i mnogo više se uči na NLP treningu.


NLP povezane teme:

1. Šta je NLP – 4 ključa uspeha?

2. NLP trening – moje NLP iskustvo

3. 10 aksioma NLP-a koji će Vam promeniti život

4. NLP trening ili kako biti uspešan?

5. Knjiga o NLP-u