Project Management Conference-Leaders of Change | Project Management Srbija

Project Management Conference-Leaders of Change

Project Management Conference-Leaders of Change

PMC logoKonferencija pod nazivom:“Project Management Conference-Leaders of Changenamenjena je pre svega studentima ekonomije, koji žele da čuju nešto više o ovoj oblasti.

Cilj konferencije, kao i cilj same organizacije je isti – doprinos rešavanju ovih problema i pružanje podrške mladima da razviju svoje potencijale.
Kako najefikasnije doći do uspeha, šta je upravljanje projektima, koje su to veštine koje bi trebalo da poseduje uspešan projektni menadžer, upravljanje vremenom, menadžment ljudskih resursa, uloga lidera u projektima, marketing i finansije na projektu su samo neke od tema o kojima će govoriti eminentni predavači. Takodje će biti reči i o načinu funkcionisanja projektnog menadžmenta u nekim od kompanija.
Veštine koje možete unaprediti učešćem na našoj konferenciji su: timski rad, veština upravljanja vremenom, i upravljanja projektnim timom, praktično iskustvo, kao i mogućnost za unapredjenje sopstvenih potencijala kroz interaktivne radionice, predavanja, diskusije i rad na pisanju konkretnog projekta.
Konferencija će se održati u periodu od 30. marta do 1. aprila 2011. godine u Regionalnom centru u Nišu.

Tekst predstavlja kraću verziju teksta koji u celosti možete pročitati na adresi: http://konkursiregiona.net/2011/03/%E2%80%9Cproject-management-conference-leaders-of-change/.