Free Float i Total Float u Primaveri | Project Management Srbija

Free Float i Total Float u Primaveri

Free Float i Total Float u Primaveri

Free Float i Total Float u Primaveri

Završite vaš projekat u roku tako što ćete razumeti pojmove slobodna vremenska rezerva (Free Float) i totalna vremenska rezerva (Total Float) u Primaveri P6

U upravljanju projektima, termini „slack“ i „float“ opisuju vremenski period u kojem se aktivnost može odložiti bez odlaganja datuma završetka naredne aktivnosti ili datuma završetka čitavog projekta. Termini se najčešće primenjuju na tehniku mrežne analize, poznatu kao metoda kritičnog puta.

Kritični put je najduži put kroz mrežni dijagram i određuje vreme potrebno za završetak projekta.

Prema tome, kritična putanja ima najmanju vremensku rezervu od bilo koje putanje kroz mrežni dijagram. U idealnom slučaju, nijedna od aktivnosti na kritičnoj putanji ne bi trebalo da ima „float“ ili „slack“, jer svako kašnjenje na kritičnoj putanji odlaže završetak projekta. 

Korišćenjem specijalizovanih softvera za upravljanje projektima kao što su MS Project i Primavera, a sa ciljem definisanja kritične putanje i određivanja vremenskih rezervi susrećemo se upravo sa ovim pojmovima. Da bismo razumeli pojam vremenske rezerve, najpre ćemo definisati četiri promenjive koje određuju svaku aktivnost na projektu.

Četiri promenljive koje karakterišu svaku od aktivnosti projekta

 

Svaka aktivnost u projektu može se definisati pomoću četiri promenljive.

  • Rani početak – early start  ES
  • Rani završetak – early finish EF
  • Kasni početak – late finish LS
  • Kasni završetak – late finish LF
 

Ove promenljive jednostavno predstavljaju najranije i najkasnije vreme kada se aktivnost može započeti i završiti. Vremenska rezerva aktivnosti „float“ ili „slack“ predstavlja:

 
  • razliku između njenog kasnog početka i ranog početka Float = LS – ES
  • razliku između njenog kasnog završetka i ranog završetka Float = LF – EF

 

U čemu je onda razlika između pojmova „float“ i „slack“?

 

Osnovna razlika između ova dva pojma „float“ i „slack“ je ta što je pojam „slack“ obično povezan sa neaktivnošću, dok je pojam „float“ povezan sa aktivnošću. „Slack“ time omogućava da aktivnost započne kasnije nego što je prvobitno planirano, dok „float“ omogućava da aktivnost traje duže od prvobitno planiranog bez uticaja na ostale aktivnosti u projektu ili projekat u celini.

U suštini, zbog velike sličnosti i efekta koje imaju obično se ovi izrazi koriste kao zamenljivi, a razlika koja postoji nije od presudnog značaja za većinu korisnika ovih softvera. Ono što je važnije je upravo razumevanje različitih vrsti vremenskih rezervi „Free“ i „Total“.

U Primaveri P6 postoje dve važne vrednosti koje je potrebno razumeti da bismo definisali aktivnosti na kritičnom putu i završili projekat u planiranom roku, a to su Total Float – ukupna vremenska rezerva i Free Float – slobodna vremenska rezerva. Često pitanje koje se postavlja, a čije razumevanje značajno utiče na rezultat projekta je:

Koja je razlika između pojmova „Total Float“ i „Free Float“ u Primaveri P6?

 

Free Float – Slobodna vremenska rezerva: je maksimalno vreme za koje se aktivnost može odložiti bez odlaganja datuma početka bilo koje naredne aktivnosti, odnosno period u kome se aktivnost može kretati bez uticaja na početak bilo koje aktivnosti koja nakon nje dolazi.

Total Float – Ukupna vremenska rezerva: predstavlja maksimalno vreme za koje se aktivnost može odložiti bez odlaganja završetka projekta, odnosno period u kome se aktivnost može kretati bez uticaja na završetak projekta.

Iako ponekad želimo da znamo kakav uticaj ima vremenska rezerva posmatrane aktivnosti na aktivnosti koje slede, važniji problem kojim se bavimo je uglavnom datum završetka projekta. Iz tog razloga je Total Float ono što nas češće i više zanima jer ga uzimamo u obzir prilikom podnošenja i procene zahteva za produženje vremena.

Na sledećem primeru, u tabeli imamo prikazane aktivnosti sa vrednostima njihovih vremenskih rezervi (Total Float i Free Float), kao i grafički prikaz aktivnosti gde su crvenom bojom prikazane aktivnosti na kritičnom putu a zelenom bojom aktivnosti projekta koje nisu kritične.

Ukupna vrednost fluktuacije (Total Float) za aktivnosti A, B, C, D, E, I je 0 dana, što možemo videti na slici. To znači da ukoliko datum početka ovih aktivnosti bude odložen, datum završetka projekta bi takođe bio odložen.

 

Ukupna vrednost fluktuacije (Total Float) aktivnosti F, G, H je 5 dana. Što bi značilo da ove aktivnosti mogu biti odložene za 5 dana bez odlaganja datuma završetka projekta.

 

Vrednost Free Float za aktivnost A je 0 dana. To znači da ukoliko odložimo datum početka aktivnosti A, datum završetka aktivnosti naslednika (aktivnost B, F) bio bi takođe odložen.

 

Vrednost Free Float za aktivnosti H iznosi 5 dana. To znači da bi ova aktivnost mogla da se odloži za 5 dana bez odlaganja datuma završetka aktivnosti naslednika (Aktivnost I).

 

Saveti

Postoji nekoliko saveta koji se odnose na odnos između Total Float i Free Float, kao što sledi:

 
  • Ako je vrednost ukupne vremenske rezerve Total Float nula, definitivno je i vrednost Free Float za tu aktivnost nula. Što znači da je aktivnost presudna za datum završetka projekta i datum završetka aktivnosti koja je sledi.
  • Ako je vrednost slobodne vremenske rezerve Free Float aktivnosti nula, nije obavezno da je i vrednost ukupne vremenske rezerve Total Float takođe nula, što znači da je aktivnost kritična za svog naslednika, ali možda neće biti presudna za datum završetka projekta.

Srodne teme:

Obuka za Primaveru