Šta je Burndown Chart?

Vizuelizacija podataka je neophodna za vas ako želite da budete efikasan Scrum Master. Korišćenje statistike, grafičkih ilustracija i drugih alata za vizuelizaciju olakšava komunikaciju i saradnju svima koji su uključeni u projekat. Među takvim alatima je burndown chart, koji je prilično popularan zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti. Zato ga prilično detaljno radimo na našem Scrum Master treningu.

Šta je Burndown chart?

Šta je Burndown Chart u scrum projektima?

Burndown chart je grafički prikaz preostalog posla i vremena potrebnog da se završi projekat. Burndown chart se obično koristi u razvoju softvera, posebno je popularan među timovima koji koriste Scrum metodologiju.

Burndown chart grafički ilustruje koliko brzo vaš tim radi na realizaciji user stories (korisničkih priča) u odnosu na vreme. Radi iz perspektive krajnjeg korisnika, tako da se grafikon ažurira nakon uspešnog završetka user stories ili još bolje na završetku svakog dana.

„Burndown chart je način da sagledate napredak vašeg projekta u odnosu na zahteve“, rekao je za Forbes Advisor Kris Matman , glavni direktor za tehnologiju i inovacije (CTIO) u NASA Laboratoriji. Burndown chart prikazuje idealan napredak kao silazni nagib koji dostiže „sagorevanje“ do završetka projekta.

Grafikon se ažurira tako da odražava napredak i trenutni status projekta, a vi ćete moći da procenite kada će projekat biti završen. Ovo pomaže timovima da planiraju rokove i odrede da li će ih ispuniti.

U agilnim projektima, postoje dva tipa burndown charta:

  • Release burndown chart, i
  • Sprint burndown chart

Release burndown chart

Fokusira se na širu sliku i vizuelizuju ceo projekat. Grafikon vam govori koliko je ciljeva proizvoda vaš tim do sada postigao i koliko je posla ostalo. Umesto datuma, horizontalna osa vam prikazuje broj sprinta, dok vertikalna osa prikazuje story points.

Release burndown chart

Sprint burndown chart

Fokusira se samo na sprint koji je u toku. User stories koje prikazuje zasnovane su na onima koje je tim izabrao u sesiji planiranja sprinta. Za razliku od Release burndown charta koji koristi sprintove, ovaj grafikon koristi dane na horizontalnoj osi. I procenjuje koliko Story Pointsa je uradjeno u toku svakog dana, a koliko je još ostalo da se uradi do kraja sprinta.  

Sprint burndown chart

Većina timova koristi kombinaciju ova dva grafikona da bi procenili svoj učinak. Prikazuje se na centralnoj lokaciji u kancelariji ili se digitalno deli sa svima da bi operacije bile transparentne i da bi svi znali trenutni položaj tima.

Ukratko, sprint burndown chart je specifičan za sprint, dok release burndown chart odražava napredak celog projekta.

U ovom članku razmotrićemo komponente burndown charta, kako ga koristiti i njegove prednosti i ograničenja.

Komponente Burndown charta

Postoji nekoliko komponenti burndown charta. Obično su to ili trakasti grafikon, sa jednom trakom koja predstavlja svaki dan rada, ili linijski grafikon, gde nagib predstavlja ukupan napredak posla. Agilni timovi mogu da koriste metriku koja se zove „story points“ da definišu termine X-ose i Y-ose. Oni vam govore o vremenu preostalom za projekat i zadacima potrebnim za njegovo dovršenje. Na primer, projekat može imati 30 dana do roka, sa 40 taskova za završetak.

Vertikalna osa (Y-osa)

Y-osa će pratiti količinu posla koji je preostao u projektu. Ovo će koristiti različita merenja u zavisnosti od projekta i onoga što se prati. Neki primeri merenja napretka su broj Jira tiketa koje je ostalo da se završe, koliko zadataka treba da se završi i koliko zahteva je ostalo da se ispuni.

Y-osa predstavlja preostali posao i generalno se kvantifikuje korišćenjem jedinica kao što su story points, zadaci ili sati. Y-osa prikazuje preostalo kumulativno opterećenje u svakom trenutku. Kako projekat ili sprint napreduju, preostali rad bi u idealnom slučaju trebalo da se smanji, formirajući opadajući trend na grafikonu.

Horizontalna osa (X-osa)

X-osa obično prati vreme preostalo do krajnjeg roka projekta. Dakle, predstavlja vreme, ilustrujući trajanje projekta ili sprinta. U suštini, X-osa pruža hronološki vremenski okvir.

Idealni ili procenjeni preostali rad

Idealni ili procenjeni preostali rad je prava linija na grafikonu, počevši od najviše tačke na Y-osi do najniže tačke na X-osi. Idealna linija koja dodiruje X-osu na njenoj krajnjoj tački je indikator završetka zadatka. Ova linija predstavlja prosečan dnevni napredak potreban da bi se ispunio cilj projekta u zadatom vremenskom okviru.

Kako tim ažurira grafikon sa napretkom u stvarnom preostalom radu, poređenje između idealnog preostalog posla omogućava timu da utvrdi da li je na pravom putu da završi ili treba da se pravilno kreće.

Preostali stvarni rad

Stvarni preostali rad je linija na grafikonu koja predstavlja trenutni preostali rad, koji se može razlikovati od početne procene. Ova linija često prati nelinearnu putanju zbog nepredviđenih izazova Scrum projekta. Kada stvarna linija zadataka nadmaši liniju procenjenih zadataka, to znači da ste ispred roka. Posebno, ova linija služi kao vodič za merenje ukupnog učinka tima kako Scrum Masteru, tako i Product Owneru.

Ovaj deo burndown charta se ažurira u realnom vremenu kako tim napreduje. Obično nije linearna progresija kao što je idealni preostali rad, već će lebdeti iznad ili ispod linije idealnog preostalog posla kako projekat napreduje.

Kako koristiti Burndown Chart?

Agilno upravljanje projektima se oslanja na sprintove za planiranje i izvođenje projekata. Ovi sprintovi su kratke iteracije, kao mali projekti u okviru velikog projekta. Imamu svojw specifične ciljeve koji su prvobitno postavljeni tokom sastanka za planiranje sprinta. Burndown charts su idealni za Scrum Mastere jer im omogućavaju da prate preostali posao, uporede performanse sa planiranom linijom i brzo utvrde da li kasne. Evo nekoliko primera kako da koristite burndown chart koji će vam pomoći da upravljate agilnim ili scrum projektom.

  • Kreirajte osnovnu liniju upravljanja poslom da biste uporedili planirani sa stvarnim radom
  • Dovršite analizu praznina na osnovu neslaganja
  • Dobijte informacije za buduće sastanke planiranja sprinta
  • Preusmerite resurse i upravljajte zadacima da biste završili sprintove na vreme

Kako napraviti Burndown chart?

Evo nekoliko koraka koje možete preduzeti da biste napravili efikasan burndown chart:

Odredite obim vašeg projekta

Procenom napora (posla koji treba da se uradi) i vremena potrebnog za svaku iteraciju projekta, možete definisati obim projekta. Na primer, ako imate šestomesečni rok za projekat, podela na 12 dvonedeljnih sprinteva omogućava vam da pratite napredak pomoću ovog grafika.

Procenite vremenske potrebe projekta

Možete proceniti vreme potrebno da se projekat uspešno završi kroz story points i obim projekta. Uzmite u obzir istorijsku analizu učinka projekta vašeg tima. Ovaj pristup poboljšava pouzdanost burndown charta tako što obezbeđuje tačan proračun vremenskih zahteva.

Označite tačke podataka na grafikonu

Koristeći tabelarni ili mrežni sistem, kao što je Excel, nacrtajte burndown chart označavanjem procenjenog vremena ili broja sprintova na horizontalnoj X-osi i story pointsa na vertikalnoj Y-osi. Nacrtajte pravu liniju za procenjene preostale zadatke od najviše tačke na Y-osi do najniže tačke na X-osi.

Pratite i ažurirajte napredak projekta

Redovno, dnevno pratite napredak vašeg projekta i uporedite ga sa preostalim radom, praveći poređenje između procenjenog i stvarno obavljenog posla.

Ponavljajte i precizirajte

Kontinuirano usavršavajte grafikon i proces procene na osnovu povratnih informacija i lekcija naučenih iz prethodnih iteracija.

Prednosti korišćenja Burndown Charts

Burndown chart je koristan alat koji vizuelizuje sledeće:

  • rad na projektu završen tokom svake iteracije
  • preostali projektni zadaci
  • do sada završeni projektni zadaci
  • procenjeni ili očekivani rokovi

Očigledna prednost burndown charta je u tome što pruža ažurirani izveštaj o statusu napretka projekta. Vizuelni prikaz ovih ključnih podataka drži sve na istoj strani.

Prikazivanjem burndown charta na vidljivom mestu gde svi mogu da ga vide, povećava uključenost i podstiče tim da se bavi određenim situacijama pre nego što prerastu u probleme. Trebalo bi da bude centralna tačka radnog prostora tako da pomaže usmeravanju razgovora ka projektu i njegovom napretku.

Jednostavnost grafikona je takođe od velike pomoći jer opisuje istoriju brzine projekta (velocity). Velocity je agilan termin koji označava koliko User Stories može Scrum tim da realizuje tokom spinta.


Srodne teme:

Kada je User Story spreman za sprint?

Kako od menadžera projekta do Scrum Mastera

13 najčešćih grešaka Product Ownera