Značaj veštine rešavanja problema u liderstvu | Project Management Srbija

Značaj veštine rešavanja problema u liderstvu

Značaj veštine rešavanja problema u liderstvu

Značaj veštine rešavanja problema u liderstvu

Značaj veštine rešavanja izazova u liderstvu – učinite razliku i budite uspešni

Efikasno rešavanje problema (tačnije izazova) je jedan od ključnih atributa koji odvaja efikasne lidere od prosečnih.

Ako su nas poslednjih nekoliko godina nečemu naučile, to je da izazovi mogu doći savim iznenada i veoma žestoko. Često ne postoji savršeno rešenje u tako složenim situacijama, ali problemi svakako zahtevaju pažnju i ne mogu se zanemariti. Efikasni lideri su oni koji su u stanju da pronađu odgovore na teška pitanja u okruženju koje se stalno menja.

Sposobnost efikasnog lidera je ukorenjena u jakim veštinama rešavanja izazova. Jasno je da je rešavanje izazova jedna od najvažnijih veština koje treba imati, ali hajde da je razložimo dalje i detaljnije analiziramo. Kao lider, morate pristupiti rešavanju izazova kao prilici, sa širokom perspektivom i smirenim ponašanjem. Verovatno ćete želeti da se naoružate sa nekoliko kritičnih pristupa da biste usavršili svoje veštine. Ne zaboravite, razumevanje samog izazova je pola rešenja.

Učenje kako da razložite i rešite složene izazove je osnovna veština koja vam je potrebna u današnjem poslovnom svetu. Lider nikada ne sme da gleda na izazove kao na smetnju, već kao na strateški pokretač za kontinuirano poboljšanje i prilike koje su ranije bile neprimećene.

Problem = izazov = prilika za poboljšanje!

Menadžment zahteva akciju, a ne razgovor i saradničku analizu. Naročito se sastanci koji uključuju debatu i diskusiju vide kao „samo razgovor“. Ovo je razumljivo s obzirom na broj besmislenih sastanaka koje većina ljudi doživljava, ali debate i diskusije su neophodne da bi se stvorilo zajedničko razumevanje problema. Vođenje sastanaka je posebna veština o kojoj smo već pisali.

Kako se razija veština rešavanja izazova?

Možda ste čuli za termin „liderstvo vođeno izazovom“. Ovo je novi koncept gde bistri i radoznali lideri identifikuju i rešavaju složene izazove u okviru svog poslovanja. Oni podstiču svoj tim i koriste njihovu stručnost da pokušaju da reše identifikovane izazove, unoseći jedinstvo i spontanost na radnom mestu. Možda ste takođe čuli za pozitivno rešavanje izazova gde se lideri bave izazovima dok ostaju pribrani i optimistični.

Osnovni koraci u rešavanju izazova

Izgradite poverenje sa timom je ključ kako bi se članovi tima osećali prijatno i kako bi razgovarali sa vama ako se bore sa izazovima. Ako su zabrinuti zbog posledica, možda će izbeći da to podele sa vama. Pošto ste već dobri u rešavanju izazova, možda ćete biti u iskušenju da ih sami rešite za svoj tim. Umesto toga, izbegavajte impuls da to uradite umesto njih i radite sa njima na rešavanju problema, usput jačajući njihovu sposobnost da sami to urade. Izazovi se rešavaju bolje i brže na najnižem mogućem nivou, tako da radite sa ljudima da biste razvili veštine rešavanja izazova.

Kako rastete kao lider, tako će rasti i veličina vaših izazova. Od ključne je važnosti da nastavite da razvijate svoj proces, postavljate prava pitanja i saznate sve činjenice da biste pronašli najbolja rešenja.

Kako vas rešavanje problema čini boljim vođom?

Ako ste efikasni u rešavanju izazova, možete voditi svoj tim ka jasnim ciljevima, a da na tom putu ne budu frustrirani ili zbunjeni. Iskusićete bolju saradnju između članova tima, uklanjajući potrebu za bespotrebnim i dodatnim naporom. Saradnja takođe podstiče kontinuirano poboljšanje u poslovanju.

Lider rešava izazove

Evo dokazanih metoda za lidere da postanu veštiji u identifikovanju i rešavanju izazova kako bi timovi napredovali.

Definišite izazov

Dobro definisan izazov je već pola rešenja.

Jedan od osnovnih, ali često zanemarenih aspekata dobrog rešavanja izazova i donošenja odluka je da počnemo sažetim i jasnim definisanjem šta tačno pokušavamo da rešimo. Ovo je ključni deo za pomaganje drugima da bolje rešavaju izazove. Ako primetite izazov, ali ga ne možete jasno definisati, izazov će trajati kao generalizovani stres i anksioznost, bez ikakvog jasnog izlaza. Pre nego što donesete odluke, morate razumeti sa čime se suočavate. Kada je izazov jasno naveden i definisan, možete početi sa preduzimanjem koraka za njegovo rešavanje.

Proverite svoje pretpostavke

Iskustvo nas može navesti da odlučimo prebrzo ili postanemo žrtva sopstvenih pretpostavki i predrasuda. Mnogo puta su naše odluke zasnovane na iskustvu ispravne, ali ponekad bismo mogli biti pametniji da napravimo korak unazad, saznamo više o tome šta se dešava, razmišljamo i istražimo nove opcije uz pomoć tima. Osim toga, kada problemi uključuju druge, hajde onda da ih angažujemo u rešavanju izazova, umesto da im samo damo odgovor. Na ovaj način dobiju lekciju više jer uče iz sopstvenog iskustva, umesto samo da im serviramo gotovo rešenje.

Analizirajte

Takođe ćete želeti da procenite stepen do kojeg je izazov uticao na celokupno poslovanje. Potražite opšte obrasce i postavite pitanja o tome ko, šta, kada, gde, zašto i kako da biste razumeli razmere uticaja. Cilj je pronaći osnovni uzrok koji će vam omogućiti da primenite trajno rešenje umesto privremenog oporavka.

Dobri menadžeri uvek nađu rešenje za gašenje požara. Odlični menadžeri ne samo da nađu rešenje da ugase požar odmah i sada, već nađu i uzrok zašto je do požara došlo. Rešavanjem uzroka sprečavaju da se isti izazov ponovo desi.

Koristite podatke

Podaci nude perspektivu problema zasnovanu na činjenicama i mogu vam pomoći da definišete situaciju. Saznajte koje vrste podataka su vam dostupne i kako da tumačite skupove podataka. I obavezno prevedite svoje nalaze na jasan i smislen način kako bi svim učesnicima bilo jasno o čemi se radi i kako bi se lakše doneo zaključak, tj. odgovarajuća odluka.

Komunicirajte

Rešavanje izazova zahteva transparentnu komunikaciju gde se svačije brige i stavovi slobodno izražavaju. Verovatno ste i sami svedoci koliko je teško doći do korena stvari na vreme. A naročito je teško kada ljudi ne govore.

Da, komunikacija je osnovna potreba. Posao menadžera je da napravi zdravu sredinu u kojoj neće biti napadanja ljudi, već napadanja izazova. Ako postoji strah da bi zaposleni mogli ugroziti svoj posao ili razotkriti svoje ili tuđe loše postupke, proces rešavanja izazova postaje dosta komplikovan. Efikasna komunikacija ka rešavanju izazova se dešava zbog sposobnosti lidera da omogući otvoren dijalog između ljudi koji veruju u njegove dobre namere i osećaju da su u bezbednom okruženju pa mogu da podele zašto veruju da se izazov desio. Naravno, i da ponude konkretna rešenja.

Kada se čuju svi glasovi i uzmu u obzir sva gledišta, lider sa svojim timom može zajedno da zacrta put ka osnovanom i održivom rešenju. Koliko god komunikacija zvučala fundamentalno, nikada nemojte pretpostavljati da je ljudima prijatno da dele ono što zaista misle. Ovo je mesto gde lider mora da veruje sebi i svojoj intuiciji dovoljno da podstkne tim na razgovor do postizanja željenog rešenja.

Upravljajte  rizikom

Upravljanje rizikom u rešavanju izazova je kritična veština potrebna za izgradnju i efikasno vođstvo na svim nivoima. Predviđanje i pokušaj da se izbegnu nedostaci ključnih rešenja. Vaš tim može navesti potencijalne rizike, oceniti koliko je verovatan svaki od njih, predvideti datume do kojeg bi se svaki mogao desiti i smisliti načine da smanji te rizike. Kada se identifikuju rizici, onda se mora odlučiti koji je najbolji način upravljanja svakim od njih.

Budite odlučni u donošenju odluka

Veštine donošenja odluka su važne jer vam mogu pomoći da se snađete u raznim situacijama koje se mogu pojaviti na poslu. Sposobnost da se odlučite za rešenje i krenete napred pravi razliku i čini vas uspešnim liderom. Uspešan lider nakon odgovarajućeg vremena, analize mogućih rešenja i povratnih informacija od članova tima, mora da izabere i primeni rešenje.

Upravljajte  emocijama

Emocionalna inteligencija se odnosi na to koliko dobro razumete sopstvene emocije i emocije drugih, kao i sposobnost da ih identifikujete i upravljate njima. Primena emocionalne inteligencije da poboljšate svoju i sposobnost članova vašeg tima da jasno razmišljaju je važna komponenta uspešnog rešavanja izazova. Ovo zahteva da prepoznate emocije u sebi i drugima, upravljate osećanjima i usmerite emocije u koristan rad.

Veštine rešavanja izazova koje treba da imate

Izazovi mogu postati vaša Ahilova peta na putu napretka. Bilo u svakodnevnom životu ili na poslu. To može ometati vaš rast ako nemate potrebne veštine da se dobro uhvatite u koštac sa tim. Ali veštine se mogu naučiti, a vremenom možete i usavršiti te veštine. Sve se svodi na činjenicu koliko ste posvećeni i željni stalnog učenja.

Zato postoje treninzi menadžerskih i liderskih  veština koji će vam pomoći da razvijete, usavršite i podignete na viši nivo upravo veštine potrebne da efikasno vodite svoj tim. Istrajte i postanite efikasni lider kako biste mogli da primenite efektivne sposobnosti rešavanja izazova u svojoj organizaciji.

Veštine koje su vam na ovom putu potrebne:

  • Budite otvorenog uma

Mogućnosti su velike da je vodeći uzrok izazova sa kojim se suočavate nešto drugo. Dakle, morate imati otvoren um da prihvatite da je stvarni razlog drugačiji od onog koji ste u početku mislili da je. To vam pruža više opcija za odgovore i rešenja. Biti otvorenog uma takođe vam daje dobru polugu u razumevanju šireg konteksta. Takođe vam omogućava da posmatrate i primetite značajne promene u organizaciji koje imaju uticaj na duge staze.

  • Imajte pravi stav

Pristup izazovima zahteva strategiju i pravi stav. Ako nemate pravu ideju i znanje o tome šta je dovelo do situacije, onda nećete moći da se na adekvatan način bavite njom. Morate zadržati pozitivan stav o prihvatanju načina na koji se situacija desila i kako ćete implementirati rešenja. Ovde nema mesta panici. Umesto toga, pokušajte da se smirite, organizujte timski sastanak i date pojašnjenja o situaciji. Kao lider, kada imate ispravan i siguran stav, možete očekivati samo pozitivan odgovor od svog tima i moći ćete da održite timski moral.

  • Budite analitični

Dobre sposobnosti rešavanja izazova zahtevaju odlične analitičke veštine. A da biste poboljšali svoje analitičke veštine, morate biti strpljiviji i pažljiviji u pogledu svega što se dešava u organizaciji. Vremenom i praksom, analitičke veštine se mogu izoštriti tako da se možete baviti izazovima sa mnogo više autoriteta i pravih činjenica. Ovaj skup veština je koristan i za poslodavce i za zaposlene jer će proširiti vaše već stečene veštine.

  • Postavljajte prava pitanja

Ovo je jedna stvar u kojoj morate biti dobri da biste utvrdili direktan uzrok izazova sa kojim se suočavate na poslu. A samo vežbanjem možete postati bolji u tome. Kada vremenom postanete veštiji u tome, veća je verovatnoća da ćete postavljati konkretnija pitanja bliža problemu. Pokušajte da se ne fokusirate više na pitanja koja vode ka problemu, već da preispitate rešenja kako bi proces rešavanja izazova postao podesiv. Sve to će dovesti do povećanja produktivnosti i podizanje morala.

  • Budite kreativni

Kreativnost nema granica i jedna je od osnovnih veština koje čovek može imati. Kada imate tu kreativnu prednost u svom timu, rešavanje izazova postaje mnogo lakše jer kreativni mislioci mogu pronaći odgovarajuće izlaze iz okvira. To je postepen proces. Morate postati otvoreniji za ideje i imati koristi od beskrajnih mogućnosti da budete kreativniji.

I što je najvažnije – NEMA ODUSTAJANJA!

Neki izazovi prkose vašim najboljim naporima da pronađete rešenja. Ono što će vam možda trebati su novi pogledi i novi pristupi iz neočekivanih izvora. Možda su potrebna neka prilagođavanja i kompromisi, ali ne zaboravite tehnike koje vam dosledno pomažu:

  • Razumevanje uzroka pojave izazova
  • Prevazilaženje kratkoročnih kriza
  • Kreiranje strategije za rešavanje dugoročnih izazova
  • Pretvaranje izazova u prilike

Nema odustajanja. Uvek zapamtite važnost veštine rešavanja izazova u liderstvu. To je ono što će vas ućiniti drugačijim od prosečnog lidera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *