ISO i upravljanje projektima

ISO i upravljanje projektima

U idealnom smislu, projektna ekonomija je mesto gde su ovlašćeni oni ljudi koji imaju veštine i sposobnosti potrebne za pretvaranje ideja u stvarnost. To je fenomen gde organizacije daju ogromnu vrednost da nadmaše očekivanja zainteresovanih strana kroz uspešan završetak projekata.

Ipak, istraživanja pokazuju da je samo 35% projekata preduzetih širom sveta uspešno.

To znači da se gubi ogromna količina vremena, novca, resursa i mogućnosti.

 

Polako, ali sigurno, projekti su dominirali kao pokretači inovacija, rasta i uspeha što je od ključnog značaja za poslovanje. U izvesnoj meri, uspon projektne ekonomije znači i kraj opisa poslova. Institut za upravljanje projektima (PMI) prognozirao je da će vrednost projektno orijentisanih aktivnosti širom sveta biti na 20 biliona dolara do 2027. godine – stvarajući ogroman broj radnih mesta za 88 miliona ljudi. Što je još zanimljivije, ove procene su napravljene pre nego što su zemlje počele da troše na projekte oporavka od pandemije, što znači da i ova činjenica doprinosi tome da projektna ekonomija ostane od značajne vrednosti za ekonomiju i društvo.

Da bi iskoristile ovu jedinstvenu situaciju i osigurale da projekti ne propadnu, organizacije treba da usvoje pristup vođen namenom koji će im omogućiti da postignu svoje ciljeve u poslovnom horizontu koji se stalno razvija. Krajnje je vreme da kompanije i lideri izađu iz staromodnih načina poslovanja i oslone se na agilan stil rada.

Počinju tako da vide završetak

Upravljanje projektima ide dalje od postavljanja cilja, definisanja obima, poštovanja rokova i odlučivanja o budžetu. Projekti daju smisao poslu i mogu biti posebno inspirativni za članove tima – dajući svima osećaj svrhe umesto da se samo pojave ili da urade minimum na poslu.

Studija koju je sproveo Deloitte navodi da kompanije vođene svrhom/ciljem imaju 40% viši nivo zadržavanja zaposlenih.

Kada se ljudi osećaju angažovano na poslu, to ih održava motivisanim i daje im širu perspektivu od toga da projekti na kojima rade im samo donose mogućnost zarade novca.

 

Međutim, projekti i dalje propadaju velikom brzinom i nije teško razumeti zašto. Na projektima učestvguje više timova koji rade u neizvesnosti. Čak i menadžeri projekata ne mogu da predvide sve, posebno u ovim izazovnim vremenima. Stoga je efikasno upravljanje projektima, kao i posedovanje odgovarajuće strukture, veština i alata za postizanje toga, fundamentalno za uspeh organizacije.

Manje je više 

Pošto je upravljanje projektima, programima i portfoliom rastuće polje i disciplina, ono mora biti pažljivo planirano, usmeravano i usklađeno sa strateškim ciljevima organizacije. Lideri i ključni igrači moraju biti upoznati sa punim spektrom filozofija i tehnika upravljanja projektima. To može značiti da imate manje timove, manje metodologija, manje alata i jednostavnije projekte. Ova poslovna disciplina, kada se uradi kako treba, pomaže organizacijama na sledeći način:

  • Ostvaruju maksimalne povrate koristeći minimalne resurse
  • Smanjuju troškove
  • Povećavaju produktivnost zaposlenih ili članova tima
  • Postižu zadovoljstvo kupaca

 

U trenutnom okruženju gde je konkurencija oštra, preduzeće može uspeti samo ako usvoji inovacije i kreativnost, a efikasno upravljanje projektima obezbeđuje obe ove stvari. Pomaže organizacijama da sistematski završe posao jer se sve radi u pravilnom redosledu, od postavljanja ciljeva i zadataka do sprovođenja pravih strategija za njihovo postizanje.

ISO je definisao četiri standarda koji se bave projektnim menadžmentom
koji pomažu u unapređenju upravljanja projektima, programima i portfolijima i vode organizacije ka većoj efikasnosti i boljim rezultatima. To su:

  • ISO 21500 – koji specificira koncepte i procese koji su potrebni za poboljšanje performansi projekata,
  • ISO 21502 – koji se bavi upravljanjem projektima,
  • ISO 21503 – standard koji se bavi upravljanjem programima,
  • ISO 21504 – standard koji se bavi upravljanjem portfolijom.

Program je grupa projekata koji su slični ili povezani jedni sa drugima, a kojima se često upravlja i koordinira kao grupom umesto nezavisno. Standard ISO 21503 pruža smernice o konceptima, preduslovima i praksama upravljanja programom koji su važni za njegov učinak i imaju uticaj na njega.

Efikasno upravljanje projektima je fundamentalno za uspeh organizacije.

S druge strane, portfolio je grupa različitih programa i projekata unutar iste organizacije koji se pokreću kako bi se realizovali strateški ciljevi kompanije. Standard ISO 21504 daje smernice o principima upravljanja portfolijom projekata i programa. Tipično, upravljanje portfolijom projekata i programa podržava organizacione strategije za realizaciju benefita zbog kojih su i pokrenuti. Glavna svrha revizije standarda bila je harmonizacija termina i njihovih definicija, slika i teksta sa serijom standarda ISO 21500 posvećenih efikasnom upravljanju projektima, programima i portfolijom.

Pogled u budućnost

Sa pojavom novih tehnologija i paradigmi liderstva, pejzaž upravljanja projektima se brzo menja sa najnovijim trendovima u nastajanju. Njegova lepota leži u njegovoj agilnoj prirodi da svakog dana zadovolji rastuće potrebe radnog mesta. Organizacija može proći kroz desetine, čak i stotine organizacionih promena u rasponu od malih prilagođavanja internih procesa do potpunih revizija struktura i strategija kompanije.

Najnoviji trendovi poput oslanjanja na digitalne platforme za daljinski rad i primene veštačke inteligencije i analize podataka predstavljaju nove izazove za radnu snagu. Povećano usvajanje projekata i njihovih metodologija omogućava organizacijama veću fleksibilnost i može im olakšati prihvatanje ovih suštinskih promena.

U današnje vreme, na radnim mestima dešava se dramatična promena i čini se da su projekti tu da ostanu. Suočavamo se sa ovom vrstom evolucije na poslu jer to zahteva sama priroda posla. Prošlo je vreme kada je na radnim mestima dominirao operativni i ponavljajući rad. Sada živimo u okruženju koje se stalno menja sa masovnim kreiranjem projekata. Sada više nego ikad, imati uspešne projekte je jednako važno kao i imati ih na prvom mestu – ključno je da to uradimo kako treba.


Srodne teme:

Akademija projektnog menadžmenta – jedini sveobuhvatni koncept za unapređenje tvojih projekata