Lični razvoj | Project Management Srbija

Lični razvoj

Kako biti zadovoljan na poslu

Kako biti zadovoljan na poslu

Da li ste zadovoljni na svom radnom mestu? Da li se ujutru budite i odlazite na posao sa osećajem zadovoljstva i ispujenosti? Ili, možda, češće razmišljate da napustite posao i osećate da vam plata nije odgovarajuća za predanost i angažovanje koje svakodnevno nudite vašoj organizaciji? Sreća i zadovoljstvo su subjektivni…

Mladi i preduzetništvo

Mladi i preduzetništvo

Mladi i preduzetništvo Biti mladi preduzetnik zahteva mnogo truda i odlučnosti, kao i sposobnost i spremnost preuzimanja rizika i odgovornosti. Preduzetnik ima viziju ne samo ostvarivanja profita, već i širu viziju stvaranja radnih mesta, pomažući ljudima da razvijaju svoj potencijal, doprinose društvu i istovremeno obezbeđuju rast organizacije i kolektiva. Prirodna…

Konceptualne veštine menadžera

Konceptualne veštine menadžera

Klasična teorija upravljanja struktuira organizaciono upravljanje u slojeve poput piramide. U osnovi piramide su menadžeri prvog nivoa, koji direktno rade sa zaposlenima kako bi koordinirali dnevne zadatke kompanije. U sredini su menadžeri srednjeg nivoa. Oni su odgovorni za primenu strategija i politika, kao i za realizaciju odluka koje se donose…

Kako zadržati ključne saradnike na poslu?

Kako zadržati ključne saradnike na poslu?

Motivisati a time i zadržati ključne zaposlene saradnike u timu ili kompaniji od presudnog je značaja za dugoročno zdravlje i uspeh vašeg poslovanja. Menadžer zna da najbolji zaposleni radnici obezbeđuju zadovoljstvo kupaca, povećanu prodaju proizvoda, zadovoljne saradnike i efikasno planiranje i realizovanje poslovnih obaveza i postavljenih ciljeva. Zašto je važno…

Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo

Neki ljudi pokreću sopstveni posao kako bi poboljšali kvalitet svog života. Drugi žele da rade za sebe, a neki vide priliku na tržištu kojoj se ne mogu odupreti. Postoje, međutim, i oni ljudi koji imaju želju da posao koriste kao sredstvo za stvaranje pozitivnih promena u društvu i to podstiče…

Menadžer ili lider

Menadžer ili lider

Menadžer ili lider Mnogi ljudi imaju utisak da uloga menadžera vas automatski čini liderom. Međutim, zaista postoje vrlo važne razlike između upravljanja i vođenja grupe ljudi. Ne umeju svi menadžeri da motivišu i utiču na druge, što je važno obeležje liderstva. Sa druge strane, čak i neki najinspirativniji ljudi nemaju…

Stres

Stres

Stres na poslu i kako ga prevazići Stres nije uvek loš. Malo stresa može vam pomoći da ostanete usredsređeni, energični i sposobni da izađete na kraj sa novim izazovima na radnom mestu. Ali u današnjem užurbanom svetu, dugi radni sati, uski rokovi i sve veći zahtevi mogu vas ostaviti zabrinutim,…