Lični razvoj | Project Management Srbija

Lični razvoj

Saveti šta da uradite na poslu kada pogrešite

Saveti šta da uradite na poslu kada pogrešite

Saveti šta treba učiniti kada napravite grešku na poslu Ono što je sigurno jeste da svi prave greške. U mnogim svakodnevnim situacijama možete ispraviti grešku ili jednostavno zaboraviti na nju i krenuti dalje. Međutim, ako govorimo o greškama koje se prave na poslu, stvar je obično malo ozbiljnija. Tu vaše…

13 saveta kako izgraditi kulturu rada na daljinu

13 saveta kako izgraditi kulturu rada na daljinu

Organizaciona kultura kompanije može uticati na sreću i produktivnost zaposlenih. Kada imate jaku i dobru organizacionu kulturu, to dovodi do srećnog i vrlo produktivnog osoblja, a samim tim i do uspešnijeg poslovanja. Kultura kompanije oblikuje se stavovima i odlukama menadžmenta, ali i zaposlenih koji rastu zajedno sa razvojem poslovanja. Mnoge…

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo

Korporativno preduzetništvo Nekada je samo odabrana grupa ljudi u organizaciji imala moć da stvori novi proizvod, pokrene novu uslugu, izrazi svoje mišljenje ili čak govori o novoj ideji. Srećom, tih vremena više nema i vrednost zaposlenih je drastično povećana. Danas se u kompaniji ohrabruju nove ideje. Danas su dobrodošle ideje…

Univerzalni i sveobuhvatni vodič za donošenje odluka

Univerzalni i sveobuhvatni vodič za donošenje odluka

Donošenje odluka Odluka je izbor koji se donosi između različitih dostupnih alternativa. Menadžeri i poslovni lideri svakodnevno donose brojne odluke, od kojih mnoge utiču na uspeh poslovanja u celini. Zbog toga je jedna od najcenjenijih veština menadžera sposobnost donošenja efikasnih i pravovremenih poslovnih odluka. Zato smo za vas na jednom…

Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik

Mladi i preduzetništvo – šta je potrebno da postanete uspešan preduzetnik

Mladi i preduzetništvo Biti mladi preduzetnik zahteva mnogo truda i odlučnosti, kao i sposobnost i spremnost preuzimanja rizika i odgovornosti. Preduzetnik ima viziju ne samo ostvarivanja profita, već i širu viziju stvaranja radnih mesta, pomažući ljudima da razvijaju svoj potencijal, doprinose društvu i istovremeno obezbeđuju rast organizacije i kolektiva. Prirodna…

Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti?

Konceptualne veštine menadžera: zašto su dragocene i kako ih razviti?

Klasična teorija upravljanja struktuira organizaciono upravljanje u slojeve poput piramide. U osnovi piramide su menadžeri prvog nivoa, koji direktno rade sa zaposlenima kako bi koordinirali dnevne zadatke kompanije. U sredini su menadžeri srednjeg nivoa. Oni su odgovorni za primenu strategija i politika, kao i za realizaciju odluka koje se donose…