Značaj odlučnog menadžera projekta za uspeh projekta | Project Management Srbija

Značaj odlučnog menadžera projekta za uspeh projekta

Značaj odlučnog menadžera projekta za uspeh projekta

Značaj odlučnog menadžera projekta za uspeh projekta

Možda želite da napredujete u karijeri kao projekt menadžer, a možda, tražite nove mogućnosti za posao u upravljanju projektima. U svakom slučaju, od ključne je važnosti da idete u korak sa trendovima ako ste zainteresovani za razumevanje procesa upravljanja projektima.

Potrebno je da znate koje su to ključne veštine koje treba da posedujete da biste bili uspešni u ovom poslu – soft skills projektnog menadžera

Vredi uložiti svoje vreme u učenje veština upravljanja projektima i same metodologije upravljanja projektima, jer svi poslodavci danas daju visok prioritet projektnom menadžmentu. Uspeh svake poslovne organizacije zavisi od snage njenog vođstva. Prava metodologija upravljanja projektima vas usmerava kako planirati, voditi, kontrolisati projekat i kako postati dosledan lider u svetu projektnog menadžmenta.

Ukoliko imate veštine potrebne da se bavite projektnim menadžmentom to su veće šanse da budete uspešniji ali i poslodavcima vredniji.

Koje su to veštine menadžera projekata interesantne za poslodavce?

Uspešni menadžeri projekata obično imaju dobre veštine i umeće za motivisanje drugih. Odlična sposobnost komunikacije, rešavanja sukoba, pregovaranja i organizovanja posla su sve veštine menadžera projekata koje poslodavci visoko cene.

Menadžeri projekata takođe moraju biti kreativni, moraju imati viziju i energiju. Jasno je da je vešt projektni menadžer dobro zaokružen lider.

I naravno da ima dosta veština koje odlikuju uspešnog projekt menadžera, ali među tim veštinama posebo ćemo izdvojiti veštinu efektivnog donošenja odluka.

Efektivno donošenje odluka

Od svih veština koje karakterišu menadžera projekta, sposobnost donošenja važnih poslovnih odluka je možda najvrednija. Potrebne su jake veštine donošenja odluka da bi se izvagale dostupne opcije i izabrao najbolji put delovanja. Neodlučnost ili loše odluke mogu ugroziti projekat, ali i vašu karijeru.

Kada govorimo o donošenju odluka, menadžeri projekata se mogu razlikovati i po stilovima donošenja odluka. Prema tome razlikujemo sledeće kategorije projekt menadžera:

 • Popuno odlučni menadžeri projekata – veliki lideri se često prikazuju sa sposobnošću brzog donošenja izvrsnih odluka u svakoj situaciji.
 • Menadžeri projekata koji najpre analiziraju situaciju, a zatim odlučuju – stil donošenja odluka ovog menadžera je analitičniji. Neki menadžeri projekata insistiraju na činjenicama pre nego što donesu odluku, bez obzira na to koliko dugo traje prikupljanje podataka.
 • Menadžeri projekata koji teško donose odluke – menadžeri projekata koji pate od ovog sindroma ne mogu da donesu odluku, čak iako su im predstavljeni svi kriterijumi. Odlučni su samo kada su primorani rokovima ili hitnim slučajevima.

Šta onda karakteriše jakog i uspešnog projekt menadžera?

Odgovor bi mogao biti  – prilagođavanje situacijama.

Jaki projekt menadžeri prilagođavaju nivo svoje odlučnosti svakoj situaciji posebno.

Na primer, ako neko od članova vašeg projektnog tima zatraži nekoliko dana odmora, verovatno ne biste tražili dozvolu direktora kompanije. Analizirali biste opterećenja i rokove i u skladu sa tim odobrili ili odbili zahtev.

Dok sa druge strane, neke odluke zahtevaju pažljivo razmatranje i saglasnost među zainteresovanim stranama.

Ako recimo član vašeg projektnog tima predloži otkazivanje ili odlaganje projekta iz određenih razloga na određeno vreme, verovatno ne biste sami doneli tu odluku. Konsultovali biste se sa svim potrebnim zainteresovanim stranama, uključujući i direktora kompanije.

Odlučan menadžer projekta nije onaj koji će isključivo sam i u trenitku odlučiti, već onaj koji efektivno reaguje u datom trenutku i donosi odluke u skladu sa situacijom. Takav menadžer projekta je od neprocenjive vrednosti za sam projekat i kompaniju. A takav menadžer projekta je kvalifikovani menadžer projekta koji primenjuje pravu metodologiju upravljanja projektima.

Kompanija može imati poteškoće u ispunjavanju ciljeva prodaje i dobiti, efikasnosti, produktivnosti i očekivanja bez vođstva kvalifikovanog i odlučnog projekt menadžera.

Evo samo nekoliko razloga zbog kojih su veštine upravljanja projektima koje menadžer projekta stiče primenjujući pravu metodologiju od vitalnog značaja za zdravlje kompanije:

 • Održavanje projekata u planiranom vremenskom roku
 • Ostvarivanje očekivanja kupaca
 • Održavanje kvaliteta proizvoda ili usluge
 • Negovanje jake kulture preduzeća
 • Pomaganje članovima tima da uspeju u svojim ulogama
 • Održavanje troškova u okviru planiranog  budžetu
 • Doprinos profitu kompanije

Nažalost, nisu svi menadžeri projekata odlučni i nadahnjujući lideri. Kada menadžeru projekta nedostaju ključne veštine, moral i produktivnost projektnog tima mogu da padnu, zajedno sa prodajom i profitom.

Kako prepoznajemo neodlučnog i nekvalifikovanog projektnog menadžera?

Takvog menadžera projekta karakteriše:

 • Nedostatak svesti – kada menadžer projekta zauzme vrlo uski pogled na situaciju, to može ometati uspeh.
 • Nedostatak vizije – nekvalifikovani projekt menadžer stvari vidi samo iz svakodnevne perspektive.
 • Samo fokusiranje – menadžer projekta ne bi trebalo da bude fokusiran samo na sebe, svoj doprinos i uspeh. Pokretačke snage za uspeh projekta su tim, projekat i ciljevi kompanije.
 • Loš slušalac – neuspešan menadžer projekta ne prepoznaje neverbalne znakove, pogrešno tumači ono što drugi govore ili prekida sagovornika da bi potencirao svoje misli pre nego što drugi imaju priliku da se izraze.
 • Blokira put uspeha – nekvalifikovani menadžeri projekata postavljaju prepreke umesto da ih uklanjaju.
 • Blokira uspeh drugih – vrlo često ovakvi menadžeri blokiraju uspeh drugih što sprečava i njegov vlastiti.

Dakle, odlučni i uspešni projekt menadžeri nasuprot onih drugih grade jake timove koji će nositi projekat od njegovog početka do završetka. Oni razvijaju razne veštine projekt menadžera, podstiču poverenje i podstiču rast i uspeh svojih timova i svojih kompanija.

Odlučan menadžer projekta i upravljanje projektima

Menadžeri projekata mogu savladati dobre strategije donošenja odluka putem primene prave metodologije upravljanja projektima. Evo i nekoliko razloga zašto je za uspešan projekat važno imati odlučnog menadžera projekta.

Jasan i realno postavljen plan projekta

Što je projekat složeniji, to je više prostora za haos u organizaciji. Tu dolazi do značaja pravilno planiranje projekta i važnost kontrole projekta. Primarna funkcija upravljanja projektima je izbegavanje zabune iznošenjem jasnog plana i procesa od početka do kraja.

Upravljanje projektom je važno jer osigurava postavljanje odgovarajućih očekivanja oko toga šta se može isporučiti, za koje vreme i koliko će koštati.

Bez pravilnog upravljanja projektima, mogu se postaviti procene budžeta i rokovi isporuke projekata koji su preambiciozni ili im nedostaje analogni procenjivački uvid iz sličnih projekata. Na kraju to znači, bez dobrog upravljanja projektima, projekti se isporučuju kasno i prekoračuje budžet.

Efikasni projektni menadžeri trebalo bi da budu u stanju da pregovaraju o razumnim i dostižnim rokovima i adekvatnim milestone-ovima između zainteresovanih strana, timova i menadžmenta. Na osnovu činjenica doneće odluke iza kojih će stajati u tim prigovorima.

Svi znamo da većina zadataka može potrajati duže nego što je prvobitno predviđeno. Dobar menadžer projekta je u stanju da analizira i uravnoteži raspoložive resurse, sa potrebnim vremenskim okvirom, i da razvije realni raspored. Upravljanje projektom je zaista važno prilikom zakazivanja aktivnosti jer unosi objektivnost u planiranje.

Dobar menadžer projekta stvara jasan proces, sa dostižnim rokovima, koji omogućava svima unutar projektnog tima da rade u razumnim granicama, a ne u nerazumnim očekivanjima.

Jasan fokus i ciljevi

Upravljanje projektom je važno jer obezbeđuje odgovarajući plan za izvršavanje strateških ciljeva.

Tamo gde ne postoji prisustvo odlučnog menadžera projekta i gde je upravljanje projektima prepušteno timu, timovi će raditi bez odgovarajućih podloga i bez definisane metodologije upravljanja projektima. Projekti neće imati fokus, mogu imati nejasne ili nedefinisane ciljeve, a tim će biti neodlučan i nesiguran u tome šta bi trebalo da radi ili zašto nešto radi.

Kao projektni menadžer, preuzimate odgovornost da donošenjem pravovremenih i objektivnih odluka sprečite takvu situaciju i podstaknete izvršavanje zadataka, razdvajanjem projekta na manje zadatke za članove vašeg tima.

Često je predviđanje takvog pristupa ono što razlikuje dobro upravljanje projektima od lošeg. Razlaganje posla na manje delove omogućava timovima da ostanu usredsređeni na jasne ciljeve, usmere svoje napore ka postizanju krajnjeg cilja projekta kroz izvršenje manjih koraka i da brzo prepoznaju rizike jer je upravljanje rizikom važno u upravljanju projektima.

Način pristupa projektu se može menjati u skladu sa prepoznatim rizicima. Opet, bez posebnog nadzora i upravljanja kao i donošenja jasnih i nedvosmislenih odluka, projekat bi mogao brzo da posustane. Dobro upravljanje projektom i dobar menadžer projekta je ono što omogućava timu da se usredsredi i, kada je potrebno, preusmeri na konkretne ciljeve.

Timski rad

Upravljanje projektima je važno jer projektima donosi vođstvo i smer.

Bez odlučnog menadžera projekta, tim može biti poput broda bez kormila. Kretaće se, ali bez pravca, kontrole ili svrhe. Odlučno liderstvo omogućava članovima tima da rade svoj posao najbolje. Upravljanje projektom obezbeđuje vođstvo i viziju, motivaciju, uklanjanje prepreka na putu, podučavanje i inspiraciju za tim.

Odlučni menadžeri projekata služe timu, ali takođe osiguravaju jasne linije odgovornosti. Sa njima na čelu, ne dolazi do zabune oko uloga i odgovornosti članova projektnog tima posebno ako se RACI matrica ili druge slični alati primene u radu. Menadžeri projekata sprovode postupak i drže sve članove tima na svojim zadacima, jer na kraju snose odgovornost za uspešnu ili neuspešnu realizaciju projekta.

Od menadžera projekata se očekuje da koriste svoje znanje i tehnike kako bi osigurali da su ispunjeni zahtevi projekta i da se postignu željeni ishodi. Pored korišćenja tehničkog znanja, menadžeri projekata takođe moraju da poseduju odgovarajuće meke veštine koje će im pomoći u zadacima kao što su efikasno donošenje odluka, održavanje zadovoljstva klijenta i upravljanje produktivnošću resursa.

Upravljanje projektima zahteva obuku i kontinuirani razvoj veština. Ova kombinacija će podržati vas i vašu kompaniju u postizanju ciljeva s lakoćom.

Možda mislite da veštine upravljanja projektima nije lako naučiti, ali pohađanje obuke iz projektnog menadžmeta uveriće vas u suprotno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *