Project Management | Project Management Srbija

Project Management

8 koraka za povećanje kvaliteta na projektu koje svaki PM mora da zna

8 koraka za povećanje kvaliteta na projektu koje svaki PM mora da zna

Kako obezbediti kvalitet na projektu? Kada govorimo o projektnom menadžmentu, u većini slučajeva je fokus na obimu projekta, poštovanju vremenskog ograničenja i budžeta projekta. Međutim, ne treba zaboraviti i četvrtu podjednako važnu komponentu uspešno realzovanog projekta, a to je kvalitet. Dešava se da se zbog nedostatka vremena, pojedini menadžeri projekta…

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram Što je projekat veći to je složeniji proces upravljanja projektom. Mnoga istraživanja pokazuju da vizuelno predstavljanje informacija može pomoći u njihovom razumevanju i usvajanju, što je posebno korisno kada se radi sa dosta podataka. S obzirom da mrežni dijagram u jednom potezu pokazuju svaku aktivnost projekta kao i…

9 tehnika za uspešnu identifikaciju rizika na projektu

9 tehnika za uspešnu identifikaciju rizika na projektu

  Identifikacija rizika na projektu Savremene kompanije se svakodnevno suočavaju sa različitim rizicima u toku upravljanja projektima. Efikasno upravljanje rizikom na projektu uključuje pripremu za pretnju pre nego što se ona dogodi. Profesionalci koji su zainteresovani da prepoznaju i ublaže rizike, shvataju značaj efikasnog upravljanja rizicima. Naš cilj je minimiziranje…

Kako će vam ključne tačke pomoći da održite projekat na pravom putu

Kako će vam ključne tačke pomoći da održite projekat na pravom putu

Milestone – ključna tačka projekta Jedna od glavnih karakteristika projekta je da traje određeno vreme. Da bi pratili napredak na tom putu i ​​osigurali da se ključni rezultati postižu u skladu sa vremenskom linijom, menadžeri projekata koriste ključne tačke projekta odnosno milestone-ovi. Šta je milestone ili ključna tačka u upravljanju…

Kritični put

Kritični put

Zašto su bitne aktivnosti na kritičnom putu i kako da projekat bude gotov na vreme Aktivnosti čine projekat, ali ne utiče svaka aktivnost direktno na trajanje ili realizaciju projekta. Neke aktivnosti su kritične i svaka njihova promena uticaće i na ostale aktivnosti ali i na projekat u celini. To je…

Kako vratiti projekat na pravi put?

Kako vratiti projekat na pravi put?

Menadžer projekta mora biti u stanju da razvije terminski plan projekta. Međutim, veština izrade rasporeda, odnosno terminskog plana projekta ponekad nije dovoljna zbog čestih zahteva za promenama koje dolaze od sponzora. Vrlo često ti zahtevi se svode na smanjenje ukupnog trajanja projekta. Čak i najbolji menadžeri projekata ponekad zaostaju na…

Šta je Agile Manifest?

Šta je Agile Manifest?

Agilnost je sposobnost stvaranja i reagovanja na promene. To je način suočavanja i na kraju uspeha u nesigurnom i turbulentnom okruženju. Autori manifesta Agile Manifest odabrali su „Agile“ kao oznaku za celu ovu ideju, jer je ta reč predstavljala prilagodljivost i odgovor na promene što je bilo izuzetno važno za…