Project Management | Project Management Srbija

Project Management

Dijagram toka

Kako će ti dijagram toka pomoći u vođenju projekta? Nedostatak transparentnosti je jedan od glavnih uzroka neefikasnosti bilo kog projekta. Bez obzira da li je reč o nedostatku jasnog domena za određene aktivnosti ili putanji koja nije pravilno naznačena od početka do kraja, ova netransparentnost ometa tok projekta nepotrebnim preprekama.…

Free Float i Total Float u Primaveri

Free Float i Total Float u Primaveri

Završite vaš projekat u roku tako što ćete razumeti pojmove slobodna vremenska rezerva (Free Float) i totalna vremenska rezerva (Total Float) u Primaveri P6 U upravljanju projektima, termini „slack“ i „float“ opisuju vremenski period u kojem se aktivnost može odložiti bez odlaganja datuma završetka naredne aktivnosti ili datuma završetka čitavog…

Strukturni dijagrami u projektnom menadžmentu

Strukturni dijagrami u projektnom menadžmentu

Strukturni dijagrami u upravljanju projektima Upravljanje projektima je zahtevan i kompleksan posao koji može postati i veoma težak ako nemate prave informacije na raspolaganju. Samo 71% projekata uspeva da ispuni dogovoreni obim. Samo 28% projekata uspeva da ispuni budžetske zahteve. Sa ovakvom statistikom nije ni čudo što kompanije naglašavaju zapošljavanje…

Upravljanje projektima u turizmu

Zašto je projektima u turizmu potrebno pametno i efikasno upravljanje? Turizam je jedna od najbrže rasućih i najznačajnijih industrija u svetu, a u mnogim zemljama je i osnovni izvor prihoda. Razvoj turizma, nažalost, dovodi i do nekih negativnih uticaja koji se posebno odražavaju na životnu sredinu, gubitak kultutrnog nasleđa i…

8 koraka za povećanje kvaliteta na projektu koje svaki PM mora da zna

8 koraka za povećanje kvaliteta na projektu koje svaki PM mora da zna

Kako obezbediti kvalitet na projektu? Kada govorimo o projektnom menadžmentu, u većini slučajeva je fokus na obimu projekta, poštovanju vremenskog ograničenja i budžeta projekta. Međutim, ne treba zaboraviti i četvrtu podjednako važnu komponentu uspešno realzovanog projekta, a to je kvalitet. Dešava se da se zbog nedostatka vremena, pojedini menadžeri projekta…

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram i njegove prednosti koje će povećati produktivnost tima

Mrežni dijagram Što je projekat veći to je složeniji proces upravljanja projektom. Mnoga istraživanja pokazuju da vizuelno predstavljanje informacija može pomoći u njihovom razumevanju i usvajanju, što je posebno korisno kada se radi sa dosta podataka. S obzirom da mrežni dijagram u jednom potezu pokazuju svaku aktivnost projekta kao i…

9 tehnika za uspešnu identifikaciju rizika na projektu

9 tehnika za uspešnu identifikaciju rizika na projektu

  Identifikacija rizika na projektu Savremene kompanije se svakodnevno suočavaju sa različitim rizicima u toku upravljanja projektima. Efikasno upravljanje rizikom na projektu uključuje pripremu za pretnju pre nego što se ona dogodi. Profesionalci koji su zainteresovani da prepoznaju i ublaže rizike, shvataju značaj efikasnog upravljanja rizicima. Naš cilj je minimiziranje…