Preduzetnik i/ili menadžer | Project Management Srbija

Preduzetnik i/ili menadžer

Preduzetnik i/ili menadžer

Preduzetnik i/ili menadžer

Razlike i sličnosti između preduzetnika i menadžera

Često se postavlja pitanje koja je razlika između preduzetnika i menadžera, da li preduzetnik treba sve sam da radi i da bude i preduzetnik i menadžer, ili treba da angažuje nekog menadžera da mu pomogne. Ako treba nekoga da angažuje, kada je pravo vreme. Odgovore na sve ove dileme smo analizirali u nastavku kako bi svako video gde je i šta mu je dalje činiti.

Pa da krenemo redom.

Ko je preduzetnik?

Preduzetnik je osoba koja pokreće i vodi posao. Preduzetnik obično ima neke jedinstvene osobine koje mu omogućavaju da bude uspešan u svojim nastojanjima da razvija preduzetništvo. U suštini, on je inicijator i vođa. Donosi poslovne ideje i tako započinje svoj poduhvat.

Uspešan preduzetnik je odgovorna osoba. On je odgovoran za uspeh ili neuspeh svog poduhvata i ovu odgovornost shvata vrlo ozbiljno. Liderski kvaliteti su jedan od glavnih aspekata preduzetnika.

Ko je menadžer?

Menadžer je osoba koja upravlja radom svojih saradnika i osigurava da se poslovi izvršavaju efikasno i unutar traženih vremenskih rokova. Menadžer poseduje odgovarajuće menadžerske veštine koje mu pomažu da svoje rezultate postiže radom drugih ljudi. Uvek je usredsređen na poslovne ciljeve i odgovoran da posao bude obavljen kako je planirano.

Menadžer zna kako da planira, delegira, organizuje, kontroliše.

Zna da svoje aktivnosti pretoči u projekte i da upravlja njima na pravi način.

Osnovne razlike između preduzetnika i menadžera mogu se uočiti na sledećim poljima:

 • ODGOVORNOST

Preduzetnik je odgovoran za sve aktivnosti kompanije. Preduzetnik ima slobodu donošenja odluka i izbora koji mogu pozitivno ili negativno uticati na rast kompanije.

Sa druge strane, menadžer je osoba koju preduzetnik angažuje za upravljanje poslom. To je profesionalac koji ima znanje o različitim poslovnim aspektima.

Stoga je važno shvatiti da preduzetnik drži celokupnu strukturu poslovanja jer on stoji iza posla, dok menadžer sledi naloge preduzetnika. Preduzetnik može biti neformalan i ležeran u svojoj ulozi. Međutim, pristup menadžera svakom problemu je vrlo formalan.

 • PRIRODA POSLA

Radno okruženje ili opis posla preduzetnika i menadžera mogu biti potpuno različiti. Preduzetnik je odgovoran za započinjanje i pravilno pokretanje posla. Suprotno tome, menadžer je odgovoran za brojne aktivnosti koje utiču na uspeh poslovanja i pomažu u vođenju poslovanja na održiv i reagovan način.

Fokus preduzetnika je pokretanje posla i kasnije širenje posla, dok je menadžer fokusiran na svakodnevno i nesmetano funkcionisanje kompanije.

 • MOTIVACIJA


Za preduzetnika je glavna motivacija dostignuće. Dok za menadžera, motivacija potiče od moći koja dolazi s njegovim položajem. Kako bi motivisao zaposlene, menadžer mora da prilagodi svoj stil rukovođenja svakom zaposlenom. U drugom tekstu smo objasnili 10 stilova liderstva koje možete primeniti na poslu

 • SPECIJALNOST

Preduzetnik mora preuzeti svu odgovornost za ideje koje mogu učiniti poslovanje uspešnim. Preduzetnik je odgovoran za uključivanje inovativnih i atraktivnih ideja koje se koriste da bi se život ljudi pojednostavio i na taj način ideje promoviše kroz poslovne poduhvate i trgovinske aktivnosti.

Menadžer mora da se specijalizuje za svoj sopstveni rad, a njegova specijalizacija treba da favorizuje okruženje posla. Menadžer ima tendenciju da formira različite planove i strategije kako bi popularizovao ideju i motive kompanije zaposlenima. Uvek gleda da standardizuje svoj rad i rad svojih zaposlenih tako da uvodi procedure i uputstva za zaposlene, bilo pomoću ISO standarda, bilo na neki drugi originalni način. Ovo pomaže zaposlenima da budu inspirisani da naporno rade i više doprinose svojoj kompaniji.

 • PRAVO NA GREŠKU

Preduzetniku je dozvoljeno da pravi greške, jer ga njegove greške mogu bolje edukovati u donošenju narednih odluka. Preduzetnik ima pravo na greške u potrazi za raznim inovativnim i kreativnim idejama koje mogu pomoći razvoju kompanije.

Kada je u pitanju menadžer, greške skoro da su nedopustive. On se mora truditi da sačuva status i ime kompanije, pa je zarad tog cilja neophodno da kao rukovodilac ne pravi nepotrebne greške, jer to kolege i zaposleni mogu videti kao loš primer .

Menadžer treba da se trudi da postane idealan model zaposlenima kako bi mogli savršeno i efikasno slediti njegove naloge.

 • OBRAZOVANJE

Nije neophodno da svaki preduzetnik koji ima uspešnu i vodeću kompaniju mora biti dobro obrazovan za sve aspekte poslovanja. Vrlo uspešni preduzetnici nemaju visoko obrazovanje (Bill Gates, Stive Jobs i slično). U većini slučajeva, preduzetnik možda i ne zna za različite aspekte kompanije kao što su odeljenje za razvoj, IT, pravno ili finansijsko odeljenje itd.

Menadžer mora biti dovoljno dobro obučen u svom profilu posla. Za menadžera je neophodno da bude dobro opremljen i da zna kako da stabilno upravlja svojim sektorom/kompanijom. Potrebno je da poznaje različite aspekte poslovanja, uključujući različite procese kao što su razvoj proizvoda, dizajniranje proizvoda, prodaja i promocija itd.

 • PREUZIMANJE RIZIKA

Po prirodi  preduzetnika je da donekle rizikuje u svom poslu. Mnogi preduzetnici vole da preuzmu rizike, jer će im to omogućiti da istražuju različite aspekte poslovanja kojim se bave.

Većina preduzetnika ima tendenciju da primenom SWOT analize uoče rizike koje mogu pretvoriti u prilike, što im pomaže da pronađu inovativne i kreativne ideje potrebne za poslovanje.

Sa druge strane, mnogi menadžeri nerado preuzimaju rizike i nesigurnosti, jer to može poljuljati ravnotežu i temelje rada kao i funkcionisanja kompanije. Većina menadžera voli da očuva integritet organizacije izbegavajući da rizikuje. Stoga je priroda preduzimanja rizika primenjiva u radnom okruženju preduzetnika za razliku od radnog profila menadžera.

 • FINANSIJSKA SLOBODA

Najvažniji faktor koji utiče na svakog zaposlenog ili poslodavca, uključujući preduzetnike je njegov finansijski položaj.

Preduzetnik ima sva prava da uživa potpunu finansijsku slobodu poslovanja. Sloboda preduzetnika uglavnom uključuje slobodu kapitala, slobodu izražavanja ideja i sugestija, slobodu da se ulaže u industriju i razume promena u trendovima i tehnologijama i tako dalje.

Suprotno tome, većina menadžera više voli stabilnost i sigurnost. Većina menadžera voli siguran posao i bolje uslove rada kako bi održali zadovoljavajući način života.

 • VLASNIŠTVO

Preduzetnik je okosnica svake kompanije, bilo da je to startup ili dobro osnovana korporacija. Preduzetnik je odgovoran za osnivanje kompanije pretvarajući ideju u stvarnost i takođe pokretačku snagu inicijalizacije i stabilnosti kompanije. Zbog toga preduzetnik ima najcenjeniji autoritet u organizaciji ili kompaniji.

Menadžer sa druge strane je neko ko radi za preduzetnika i odgovoran je samo za deo organizacije. Menadžer je osoba koja upravlja radom i aktivnostima odeljenja kompanije, a preduzetnik rukovodi kompletnim poslom.

Kao što se može primetiti, koncept preduzetništva i upravljanja potpuno se razlikuju jedan od drugog.

Kao preduzetnik morate biti spremni da shvatite dodatne potrebe. Znači nakon nekog perioda će Vašem startupu bude potreban prelazak na sledeće nivoe poslovanja. Kada želite dodatni rast kompanije javiće se potreba za menadžmentom ili dodatnom edukacijom za preduzetnike. Ovo se najbolje vidi kada analiziramo faze kroz koje prolazi jedna predueztnička radnja, od svog osnivanja pa preko svog rasta.

FAZE PREDZETNIŠTVA

1.    Pokretanje preduzeća

U ovoj fazi preduzetnici su inovatori, sanjari, stimulatori promene … Nemaju vremena za formalizaciju i planiranje svakog sledećeg koraka koji će morati da preduzmu. Jedino za šta se brinu je uspeh njihove ideje, odnosno posla. Oni nemaju vremena da upravljaju svojim i aktivnostima svojih zaposlenih, jer svojim idejama žele promeniti izgled sveta.

 

2.    Rast kompanije

Ovo je period kada se faza pokretanja i posao brzo razvijaju. Preduzetnici su i dalje sanjari, rizičari, stimulatori promene i inovatori. Međutim, istovremeno moraju biti i menadžeri. Imaju sve više zaposlenih i zbog toga postoji potreba za menadžmentom. Ali, ovo je situacija u kojoj preduzetnik može da kontroliše sve aktivnosti svog preduzeća. Dakle, u ovoj fazi rasta Vašeg malog biznisa, trebaće Vam određene menadžerske veštine.

 

3. Veliki rast kompanije

U ovoj fazi rasta Vaše kompanije, ne možete da kontrolišete rast samo kao preduzetnik. Sada ćete morati da vodite svoj posao ili da angažujete menadžera koji će voditi poslovanje Vaše kompanije. Značaj inovacija se ne smanjuje, ali preduzetnik ne može istovremeno da inovira sve stvari u kompaniji i istovremeno upravlja njima. U ovakvoj situaciji javlja se preduzetnička dilema jer Vi kao preduzetnik morate da birate između različitih puteva za svoj poslovni razvoj.

Kada je pravo vreme za menadžera?

Pravo vreme da započnete sa menadžmentom u Vašem poslu kao dodatak preduzetničkom duhu koji imate je kada se pojave neki od ovih pokazatelja:

 • Vaše malo preduzeće počinje brzo da raste
 • Povećava se broj zaposlenih
 • Primećujete da postoji potreba za motivacijom među zaposlenima
 • Kompaniji je potreban efikasniji sistem kontrole
 • Potrebna su posebna pravila
 • Morate više raditi na zapošljavanju
 • Postoji potreba za efikasnijim organizovanjem

Uspešno preduzetništvo zahteva kreativnost i inovaciju, ali i koordinaciju između mnogo različitih aktivnosti kroz jasan i koncizan model upravljanja.

Način da startup postane institucija jeste da njime upravljate.


Srodne teme:

Online obuka za preduzetnike – Akademija preduzetništva