Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa | Project Management Srbija

Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa

Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa

Značaj ISO sertifikacije i neprestanog poboljšavanja procesa

Značaj sertifikacije za ISO standarde i neprestanog poboljšavanja procesa

 

Kada kažemo da je kompanija setifikovana po nekom od ISO standarda, to znači da je izvršena revizija od strane trećeg lica za sertifikaciju i utvrđeno je da kompanija koja poseduje sertifikat za određeni standard posluje u skladu sa zahtevima pomenutog standarda.

 

Zašto ISO standardi?

S jedne strane kompanije su sve češće primorane ili osećaju obavezu da primenjuju sertifikovani sistem upravljanja ili kraće ISO standardi. Sve više klijenata zahteva da njihovi dobavljači rade u skladu sa ISO standardima i poseduju makar ova tri standarda:

Kao kompanija koja planira da učestvuje na projektima, a posebno na tenderima koje su objavile veće korporacije ili vladini organi, postoji velika šansa da naiđete na zahtev za dobijanje ISO sertifikata. S druge strane, postoji sve veći broj kompanija koje samoinicijativno se odlučuju na sertifikaciju i primenu ISO standarda u svom poslovanju. Ove kompanije žele da postanu profesionalnije i kvalitet svojih proizvoda i usluga učine jasnim, merljivim i kontrolisanim kako bi se razlikovale od ostalih u svojoj branši.

ISO standardi su koren vaše Organizacije

 

ISO sertifikat je temelj vašeg sistema. To je koren na kojem raste stablo vaše Organizacije. Ili izjava zainteresovanim stranama, zaposlenima i višem menadžmentu da kompanija želi da posluje u zadatom okviru kako bi postigla svoje ciljeve. Iako postoje mnoge vrste ISO sertifikata, za poslovno upravljanje, za politiku zaštite životne sredine, postoje i oni koje je ISO organizacija razvila za posebne sektore (IT – ISO 27001, energetska efikasnost – ISO 50001…).

Svi ISO standardi su dizajnirani da osiguraju da proizvodi, usluge i postupak koje kompanija koristi, budu u skladu sa prihvatljivim međunarodnim standardima.

 

U svakom slučaju, svrha standardizacije je:

 • Olakšanje proizvodnje u različitim industrijama
 • Osiguranje konzistentnosti i sigurnosti proizvoda
 • Promocija globalne saradnje i kompatibilnosti

 

Zašto je važna sertifikacija za ISO standarde?

Evo nekoliko važnih prednosti implementacije ISO standarda:

 1. Svi Vaši procesi se ocenjuju, standardizuju i objašnjavaju osoblju
 2. Obuka novih zaposlenih je mnogo lakša
 3. Problemi se brže otkrivaju i rešenja poboljšavaju
 4. Poboljšano zadovoljstvo kupaca
 5. Bolje razumevanje potreba kupaca
 6. Bolja percepcija Vaše kompanije
 7. Dobavljači postaju više poput partnera
 8. Ukupna komunikacija je poboljšana
 9. Bolje znanje zaposlenih o samoj kompaniji
 10. Poboljšano učešće zaposlenih

 

Interno, ISO sertifikacija Vam pomaže da definišete jasne ciljeve i obavezuje Vas da ih preispitate. Takođe, poboljšava komunikaciju definisanjem Vaših procesa i pomaže u smanjenju proizvoda koji nisu u skladu sa ISO standardima. Smanjenje neusklađenosti ponekad oslobađa kapacitet. ISO pomaže u smanjenju zaliha boljom komunikacijom i praćenjem dobavljača. Takođe, Vam pomaže da rešite uzroke postojećih ili potencijalnih problema kroz korektivne i preventivne akcije. Generalno, ISO na pravi način definiše zadatak –  ko šta radi, motiviše Vaše zaposlene da poboljšaju sistem i pokreće ih oko postizanja ciljeva.

 

Sertifikacija za ISO standarde direktno će se odraziti na uspeh i prosperitet Vaše kompanije i to kroz:

 1. Povećanje profita – budući da je Vaša kompanija sertifikovana to svedoči o njenom kvalitetu. Shodno tome Vaši proizvodi su na ceni, a više kvalitetih proizvoda povlači i veće tržišne mogućnosti. ISO sertifikat je, takođe, važan dokument za ulazak na inostrano tržište.
 2. Povećanje konzistentnosti – sertifikacijom povećavate kontrolu nad svojim poslovnim procesima, što povećava doslednost Vaše kompanije na tržištu. Povećana konzistentnost Vašim kupcima uliva sigurnost da svaki put kada sa Vama posluju dobiju isti kvalitet proizvoda ili usluge.
 3. Povećanje verodostojnosti i konkurentnosti – posedovanje ISO sertifikata je međunarodno priznati dokaz kvaliteta proizvoda ili usluga sertifikovane organizacije. Sertifikacijom postižete veću vrednost Vaše kompanije u odnosu na konkurenciju i viši status među klijentima. Imate objektivan dokaz da pridajete veliki značaj kvalitetu, a ova posvećenost povećava poverenje u Vašu kompaniju.

 

Odlučiti se za ISO sertifikat znači da je Vaša kompanija voljna i sposobna da postane lider na tržištu. Sertifikacija nudi kredibilnost i mnogi kupci ga mogu posmatrati kao obavezu za kvalitetom. U mnogim industrijama, a takođe u zavisnosti od državnih propisa, ISO sertifikat može biti zakonski ili ugovorni zahtev.

 

Značaj neprestanog poboljšanja procesa

Zahtev standarda ISO 9001 je neprestano poboljšanje efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom (QMS-a). Neprekidno unapređenje spaja različite aspekte sistema upravljanja kvalitetom: 

 • Politika kvaliteta
 • Ciljevi kvaliteta
 • Rezultati revizije
 • Analiza podataka
 • Korektivne mere
 • Preventivno delovanje
 • Pregled menadžmenta

 

Ključno pitanje je „Šta pokreće kontinuirano poboljšanje?“

Neprekidno unapređenje je vođeno ciljevima koji su postavljeni od strane najvišeg rukovodstva. Minimalni ciljevi kvaliteta trebalo bi da se odnose na:

 1. Poboljšanje interne efikasnosti – kako bi organizacija ostala ekonomski konkurentna
 2. Individualne zahteve kupaca
 3. Nivo performansi koje Vaše tržište očekuje

 

Ne postoji uslov da kompanija u svakom trenutku treba da postavi ciljeve za poboljšanje svih svojih procesa. Bilo bi nerealno očekivati od kompanije da napreduje u svim potencijalnim poboljšanjima istovremeno. Svako poboljšanje zahteva izdvajanje određenih resursa, pa bi trebalo dati prioritet od strane najvišeg menadžmenta, posebno ako je potrebno izvesno ulaganje. 

 

Kako prepoznati izvore mogućnosti poboljšanja? 

Inputi za mogućnosti poboljšanja dobijaju se iz sledećih izvora: 

 • Zadovoljstvo kupaca
 • Pritužbe i povratne informacije kupaca
 • Istraživanje i analiza tržišta
 • Ulozi zaposlenih, dobavljača i drugih zainteresovanih strana
 • Unutrašnje i eksterne revizije sistema kvaliteta
 • Evidencija neusklađenosti proizvoda ili procesa
 • Podaci iz karakteristika procesa i proizvoda i njihovih trendova

 

Kako je najbolje dokumentovati postupak poboljšanja?

Razviti i primeniti postupak koji definiše uloge i odgovornosti za:

 1. Mogućnosti poboljšanja izvora
 2. Procena, određivanje prioriteta i primena mogućnosti poboljšanja
 3. Izveštavanje
 4. Evidencija

 

Merenje efikasnosti procesa kontinuiranog unapređenja

Efikasnost procesa kontinuiranog unapređenja često se određuje traženjem dokaza da je organizacija osigurala da su ciljevi poboljšanja u skladu sa ukupnim ciljem povećanja zadovoljstva kupaca i povećanja nivoa performansi upravljanja kvalitetom. Tačnije da postavljenje ciljeva, odnosno da postavljanje KPI-evi vodi ka povećanju zadovoljstva klijenta (deo BSC modela poslovanja). 

Revizori koji će proveravati Vašu organizaciju na sertifikaciji će tražiti dokaze da analizirate podatke iz samog procesa. Znači proveriće da li vršite planiranje i kontrolu procesa, a zatim će izvršiti procenu efikasnosti i poboljšanja procesa kroz merenja koja ste definisali za svaki proces. Jedna tačka koju bi trebalo posebno ispitati je konzistentnost načina na koji poboljšanje bilo kog procesa doprinosi ispunjenju ukupnih ciljeva, kako bi se osiguralo da to ne bude u suprotnosti sa postizanjem drugih ciljeva.

Neke od oblasti u kojima sistem menadžmenta kvalitetom može biti poboljšan su:

 1. Interna komunikacija
 2. Naknadne aktivnosti
 3. Dokumentovane procedure
 4. Efektivnost sastanaka za preispitivanje od strane rukovodstva
 5. Sistemi za povratne informacije od korisnika
 6. Programi obuke za zaposlene ili interne proveravače

 

Kako se fokusirati na proces stalnog unapređenja QMS-a?

Korektivna akcija je postupak koji koristite za rešavanje uzroka problema. To mogu biti problemi sa unutrašnjim procesima (kancelarija ili proizvodnja), problemi sa proizvodima ili čak problemi sa QMS-om. Postoji nekoliko osnovnih koraka koje je potrebno uključiti:

 1. Pronađite sve trenutne probleme 
 2. Nađite one koje najviše utiču na Organizaciju (preporuka je pomoću Pareto merode)
 3. Istražiti uzroke problema pomoću Ishikawa dijagrama
 4. Izvršite potrebne korekcije i poboljšanja
 5. Uverite se da su efikasno osigurali da se problem ne ponovi

 

Analiza rizika je proces poboljšanja sistema pre pojave problema. Organizacije se često bore sa preventivnim nedostacima, možda zato što oni predviđaju preventivnu akciju kao nešto veliko. Sa druge strane lean menadžment se bazira na malim, ali konstantnim poboljšanjima, takozvani Kaizen princip. Dakle, nebitno je da li se radi o korenitom, velikom poboljšanju ili svakodnevnim, malim poboljšanjima,  princip je isti. I jedna i druga poboljšanja sprečavaju probleme. Pravi cilj procesa preventivne akcije je ne samo uklanjanje problema, već stvaranje sistema koji dokumentuje sva poboljšanja – velika i mala.

Neusaglašeni proizvod je mesto gde evidentirate nedostatke koji su pronađeni bilo u pregledu inspekcije, proizvodnje ili povratima kupaca. Svaki kvar mora biti evidentiran, izolovan od dobrog proizvoda i utvrđen uzrok greške što bi moglo dovesti do korektivne akcije. Na kraju krajeva neprestano poboljšanje je suština implementacije ISO standarda.

 

Zaključak bi bio se poboljšanje bilo koje Organizacije postiže:

 1. Postavljanjem ciljeva za Vaše procese,

 2. Merenjem rezultata

 3. Redovnim poređenjem stvarnih rezultata sa planiranim ciljevima, kao i

 4. Preduzimanje koraka za ispravljanje nedostataka.

 

Usvajanje ove kulture dovešće do poboljšanja vaših procese i organizacionog učinka, povećanja efikasnosti i smanjenja troškova. Pored toga, imaćete sistem/proceduru tako da ćete moći da smanjite uticaj bilo kog problema i povećati brzinu oporavka. Čineći ovo kontinuirano, poboljšavajući se iz godine u godinu, kompanija će neprestano rasti i razvijati se.