Statistika i činjenice o upravljanju projektima koje vas mogu interesovati | Project Management Srbija

Statistika i činjenice o upravljanju projektima koje vas mogu interesovati

Statistika i činjenice o upravljanju projektima koje vas mogu interesovati

Statistika i činjenice o upravljanju projektima koje vas mogu interesovati

Statistika i zanimljive činjenice o upravljanju projektim

 

Dok umetnost upravljanja projektima postoji već duži vremenski period, savremeni koncept upravljanja projektima nije postojao do početka 20. veka. Stalno smo okruženi novim aplikacijama i alatima što, uz istovremeni razvoj i usavršavanje metodologije projektnog menadžmenta, vodi ka tome da ova oblast u velikoj meri postaje digitalno iskustvo.

Postoje specijalizovani softveri za upravljanje projektima koji olakšavaju primenu najboljih praksi za preduzeća svih veličina. Primenom nekog od softvera za upravljanje projektima poput MS Projecta ili Oracle Primavere, i korišćenjem prave metodologije povećavate šansu da svoj projekat završite u okviru planiranog budžeta i rokova, a da pri tom isporučite očekivani kvalitet.

Time izbegavate da postanete deo poražavajuće statistike uspešnosti projekata.

Da li ste znali da se 70% projekata završi neuspešno?

Procenat neuspešnih projekata je prilično visok, čak 70% projekata ne uspe da isporuči ono što je obećano klijentima. Međutim, pokazalo se da primena procesa upravljanja projektima smanjuje stopu grešaka na 20% ili nižu.

Organizacije koje potcenjuju upravljanje projektima primećuju da čak 50% projekata propada. Vrlo često i mnogo više.

Statistika upravljanja projektima pokazuje da organizacije koje su zanemarivale procese metodologije projektnog menadžmenta prijavile su neuspeh polovine ili više svojih projekata. To znači velike finansijske gubitke, zajedno sa potencijalnim propuštenim poslovnim prilikama i izgubljenim klijentima. (Izvor PMI)

Vođenje projekta bez dobrog upravljanja i primene prave metodologije doneće više štete nego koristi. Zato vam ovi statistički podaci o upravljanju projektima mogu pomoći da dobijete jasniju sliku o značaju same metodologije, ali i da razumete zašto projekti propadaju i koji su faktori ključni za njihov uspeh.

Statistički podaci projektnog menadžmenta

 • Samo 58% organizacija razume vrednost upravljanja projektima

Najnovija statistika upravljanja projektima pokazuje da 58% organizacija u potpunosti razume vrednost primene upravljanja projektima kao načina za postizanje boljih performansi. To znači da još uvek 42% kompanija potcenjuje važnost projektnog menadžmenta kao ključne komponente za uspeh projekta. (Izvor PMI)

 

 • 55% projekt menadžera navodi prekoračenje budžeta kao razlog neuspeha projekta

Više od polovine menadžera projekata smatra da je prekoračenje budžeta projekta glavni razlog njihovog neuspeha. To je često zbog nepredviđenih događaja koji prevazilaze ljudsku kontrolu, ali i zbog lošeg planiranja, upravljanja i kontrole troškova. Iz tog razloga sistemsko smanjenje prekoračenja troškova, trebalo bi da bude prioritet menadžerima projekata. Pravilno planiranje projekta i upotreba dobrog softvera mogu pomoći u tome. (Izvor G2).

 • Nedostatak jasnih ciljeva je najčešći faktor (37%) neuspeha projekta

Postavljanje jasnih ciljeva pomaže vam da pratite prekretnice i napredak, dajući vam jasnu sliku o tome gde se trenutno nalazite. Zahvaljujući ovim podacima možete napraviti neke promene ili ojačati prakse koje idu u prilog vašem krajnjem cilju. (Izvor PMI).

 • 44% projekata propada zbog nedostatka usklađenosti između poslovnih i projektnih ciljeva

PMI istraživanje pokazuje da samo 42% organizacija prijavljuje visoku usklađenost projekata sa dobrom organizacionom strategijom. Ovaj nedostatak usklađivanja najverovatnije doprinosi iznenađujućem rezultatu da je gotovo polovina svih strateških inicijativa (44%) neuspešna. Nimalo iznenađujuće, kompanije koje imaju loše usklađenu strategiju takođe prijavljuju mnogo slabije finansijske rezultate od svojih kolega.

Kako pokazuju statistike neuspeha konkretno softverskih projekata, nedostatak usklađenosti projekata sa poslovnim ciljevima razlog je zašto skoro polovina strateških inicijativa propada. Nedostatak usklađivanja rezultira manjom organizacionom agilnošću koja onemogućava preduzećima da postignu strateške promene u zahtevima kupaca, iskoriste očekivani ekonomski rast i ublaže gubitke. (Izvor PMI).

 • 75% anketiranih u IT industriji nema poverenja u uspeh projekta

Statistika neuspeha IT projekata pokazuje da 75% anketiranih misli da su njihovi projekti uvek ili vrlo često osuđeni na propast od samog početka. Od ovih 75%, čak 27% se stalno oseća ovako. Istovremeno, većina ispitanika (80%) priznala je da je polovinu svog vremena potrošila na preoblikovanje projekata. (Izvor: Geneca).

 • Više od polovine vlasnika građevinskih projekata doživelo je najmanje jedan projekat sa lošim ishodom

Statistika neuspeha građevinskih projekata pokazuje da je više od 50% vlasnika građevinskih projekata širom sveta (i 61% u SAD) uvidelo da njihovi projekti propadaju uprkos poverenju u planiranje projekta i kontrolu. (Izvor: KPMG).

 • Samo 22% organizacija koristi PM softver

Statistički podaci o upravljanju projektima pokazuju da je usvajanje PM softvera i dalje nisko uprkos činjenici da ga 77% projekata sa visokim performansama koristi. Velika većina ostalih i danas koristi Excel ili neki drugi alat sa neoptimalnom integracijom. Kao rezultat toga, 55% organizacija nema pristup ključnim pokazateljima napretka u realnom vremenu. Rezultat je trošenje više vremena na ručno sastavljanje izveštaja o napretku projekta. Ova statistika naglašava ogromne dobitke koje nudi najbolji softver za upravljanje projektima (Izvor:Wellington).

 • Microsoft Project je u vrhu vodećih tehnologija za upravljanje projektima

Trenutna statistika upravljanja projektima stavlja Microsoft Project na tron. Sa tržišnim udelom od 22,74%, MS Project je jedan od vodećih programa za upravljanje projektima.

Tu su još i  Jira, Trello a zatim i ostali softveri za upravljanje projektima (Izvor: Datanyze).

 • Loše upravljanje resursima bio je najveći izazov projektnog menadžmenta u ​​2019.

60% ispitanika ističe loše upravljanje resursima kao najveći izazov. Ostala pitanja uključuju loše obučene sponzore projekata (33%), neefikasno korištenje PM rešenja (30%) i nedostatak upravljanja (26%) (Izvor: Wellingtone).

 • Angažovanje zainteresovanih strana je najvredniji PM proces

Upravljačka statistika pokazuje da je najkritičniji proces za uspeh projekta angažovanje zainteresovanih strana. Otprilike 50% ispitanika smatra da je tako. Na drugom mestu je upravljanje rizikom sa 40%, zatim planiranje sa 35% i upravljanje resursima sa 25% (Izvor: Wellingtone).

 • Formalno upravljanje projektima donosi bolje rezultate

Statistika upravljanja projektima pokazuje da je 73% organizacija koje koriste formalni pristup upravljanju projektima uvek ili često ispunilo cilj ili nameru. 63% je završilo projekte u okviru budžeta, a 59% ih je isporučilo na vreme. Poređenja radi, samo 58% kompanija koje retko ili nikada ne koriste formalne metode PM ispunile su početne ciljeve, 48% je završilo projekte u okviru budžeta, a 43% ih je isporučilo na vreme.

Još neke činjenice koje bi vas mogle interesovati:

 • Tri četvrtine projekata propada jer se više rukovodstvo ne uključuje. (Izvor: Capterra)
 • 17%  IT projekata ide toliko loše, da ugrožavaju postojanje kompanije. (Izvor: McKinsy & Company u saradnji sa  Oxford Univerzitetom)
 • Samo 2,5% kompanija uspešno završi 100% svojih projekata. (Izvor: Gallup)
 • 57% projekata propada zbog loše komunikacije na projektu (Izvor: IT Cortex)
 • Prosečno prekoračenje je 27%, ali je svaki šesti projekat,
  u proseku, imao prekoračenje troškova od 200% i prekoračenje rasporeda od skoro 70%. (Izvor: Harvard Business Review).
 • 49% kompanija ima uspostavljen program obuke za upravljanje projektima. (Izvor: PM Solutions)
 • Projekti su 2,5 puta uspešniji kada se primene PM prakse (89% naspram 34%) (Izvor: PMI)
 • Organizacije koje koriste proverene prakse projektnog menadžmenta troše 28 puta manje novca od svojih kolega koji nemaju uspostavljenu PM praksu. (Izvor: CIO)
 • 8 od 10 menadžera projekata veruje da upravljanje portfolijom projekata postaje kritični faktor u uticaju na poslovni uspeh. (Izvor: Axelos)
 • 52% ispitanika je donekle ili veoma nezadovoljno trenutnim nivoom zrelosti projektnog menadžmenta u njihovoj organizaciji (Izvor: Wellingtone)
 • 44% menadžera ne veruje u upotrebu softvera u upravljanju projektima (Izvor: Hive).
 • 35% menadžera projekata koristi MS Excel za izradu planova resursa (Wellingtone)

Za organizacije koje ne vide vrednost upravljanja projektima to znači uzalud potrošene resurse, vreme i trud.

Jasno je da ako organizacije ne planiraju svoje projekte, onda planiraju i neuspeh. Planiranje projekta je bitan deo upravljanja projektima. Uz jasan pregled vašeg projekta i rezultata, postajete poslovni lideri i imaćete veću stopu uspeha.

Ovi nalazi i statistike mogu nam dati opšti uvid. Međutim, oni nas takođe ohrabruju da analiziramo uobičajene greške i da razmotrimo šta možemo učiniti drugačije kako bismo osigurali uspeh projekta i smanjili visoke troškove niskih performansi.

Jedno od naših rešenja za poboljšanje projekata je:

Akademija projektnog menadžmenta