Project management termini i njihove definicije | Project Management Srbija

Project management termini

Project management termini

Project management termini

Project management termini

 

U nastavku će biti prikazani osnovni project management termini i njihova kraća objašnjenja – definicije.

Projekat – privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat.

Project managerProject manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta.

Projektni procesi – postoji pet projektnih procesa koji su prikazani u nastavku:

1. iniciranje (autorizacija) projekta,

2. planiranje projekta,

3. izvršenje projekta,

4. monitoring i kontrola projekta i

5. zatvaranje projekta

Projektna dokumentacija – sve što se radi na projektu mora biti dokumentovano

Projektnu dokumentaciju čini nekoliko dokumenata, od koji su najvažniji:

  • Projektna povelja [Project charter]
  • Izjava o obimu projekta [Project scope statement],
  • Projektni planovi (project management plans)

Project Baseline – planirane, inicijalne vrednosti projekta

Inicijalne (baseline) vrednosti su vrednosti koje su izračunate u okviru faze planiranja projekta, a pre početka izvršenja projekta. Postoje tri inicijalne vrednosti koje pratimo

  • inicijalna vrednost trajanja projekta [schedule baseline]
  • inicijalna vrednost troškova [cost baseline]
  • inicijalna vrednost obima projekta, odnosno broj radnih sati na projektu [scope baseline]

Programi (program management) – Program je grupa povezanih projekata kojima se upravlja koordinirano da bi se ostvario veći benefit i kontrola nego kada bi se njima upravljalo individualno.

Portfolio (portfolio management) – Portfolio je zbirka projekata ili programa i drugih radova koji su grupisani zajedno da omoguće efikasno upravljanje radi ispunjenja strateških poslovnih ciljeva. Projekti ili programi u portfoliju mogu, ali ne moraju da budu međusobno zavisni, ili direktno u vezi.

Project management office (PMO) – Project management office (PMO) je centralna organizaciona jedinica za koordinaciju i  upravljanje svim projektima u okviru preduzeća.  PMO se može i nazvati i kancelarija za upravljanje programima [program management office] ili kancelarija za projekte [project office].

Podprojektiveliki projekti se mogu podeliti na manje upravljive delove, podprojekte. Zbog lakšeg upravljanja velikim projektima ti podprojekti se mogu tretirati kao zasebni  projekti i upravljati njima kao takvima.

Izlazi projekta [deliverables] – jedinstveni proizvod ili usluga koji nastaju kao posledica projekta.

Zainteresovane strane na projektu [Project stakeholders] – To su učesnici projekta, odnosno pojedinci i organizacije koje su aktivno uključene u projekat, ili čiji interesi mogu biti zahvaćeni izvršenjem projekta, odnosno njegovim završetkom. Dakle, to su svi oni na koje projekat utiče, bilo pozitivno, bilo negativno. Osnovni stakeholderi su: sponzor projekta, vodja projekta, projektni tim, PMO, korisnici izlaza projekta, tj, usluge ili proizvoda koji nastaju iz projekta.

Gant dijagram – vremenski raspored aktivnosti na projektu, tačnije vremenski projektni plan koji prikazuje zavisnost izmedju aktivnosti, trajanje svih pojedinačnih aktivnosti i faza projekta i određuje ukupno trajanje projekta.