Project management termini | Project Management Srbija

Project management termini

Project management termini

Project management termini

Project management termini

 

U nastavku će biti prikazani osnovni termini projektnog menadžmenta i njihova kraća objašnjenja – definicije.

Projekat – privremeni napor preduzet da se kreira jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat.

Project managerProject manager, vodja projekta ili rukovodilac projekta je osoba koja upravlja projektom i koja je odgovorna za uspešan završetak projekta.

Projektni procesi – postoji pet projektnih procesa koji su prikazani u nastavku:

1. iniciranje (autorizacija) projekta,

2. planiranje projekta,

3. izvršenje projekta,

4. monitoring i kontrola projekta i

5. zatvaranje projekta

Projektna dokumentacija – sve što se radi na projektu mora biti dokumentovano

Projektnu dokumentaciju čini nekoliko dokumenata, od koji su najvažniji:

 • Projektna povelja [Project charter]
 • Izjava o obimu projekta [Project scope statement],
 • Projektni planovi (project management plans)

 

Project Baseline – planirane, inicijalne vrednosti projekta

Inicijalne (baseline) vrednosti su vrednosti koje su izračunate u okviru faze planiranja projekta, a pre početka izvršenja projekta. Postoje tri inicijalne vrednosti koje pratimo

 • inicijalna vrednost trajanja projekta [schedule baseline]
 • inicijalna vrednost troškova [cost baseline]
 • inicijalna vrednost obima projekta, odnosno broj radnih sati na projektu [scope baseline]

 

Program (program menadžment) – Program je grupa povezanih projekata kojima se upravlja koordinirano da bi se ostvario veći benefit i kontrola nego kada bi se njima upravljalo individualno.

Portfolio (portfolio management) – Portfolio je zbirka projekata ili programa i drugih radova koji su grupisani zajedno da omoguće efikasno upravljanje radi ispunjenja strateških poslovnih ciljeva. Projekti ili programi u portfoliju mogu, ali ne moraju da budu međusobno zavisni, ili direktno u vezi.

Project management office (PMO) – Project management office (PMO) je centralna organizaciona jedinica za koordinaciju i  upravljanje svim projektima u okviru preduzeća.  PMO se može i nazvati i kancelarija za upravljanje programima [program management office] ili kancelarija za projekte [project office].

Podprojektiveliki projekti se mogu podeliti na manje upravljive delove, podprojekte. Zbog lakšeg upravljanja velikim projektima ti podprojekti se mogu tretirati kao zasebni  projekti i upravljati njima kao takvima.

Izlazi projekta [deliverables] – jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat (izveštaj) koji nastaju kao posledica projekta.

 

Zainteresovane strane na projektu [Project stakeholders] – To su učesnici projekta, odnosno pojedinci i organizacije koje su aktivno uključene u projekat, ili čiji interesi mogu biti zahvaćeni izvršenjem projekta, odnosno njegovim završetkom. Dakle, to su svi oni na koje projekat utiče, bilo pozitivno, bilo negativno. Osnovni stakeholderi su: sponzor projekta, vodja projekta, projektni tim, PMO, korisnici izlaza projekta, tj, usluge ili proizvoda koji nastaju iz projekta.

 

Gant dijagram – vremenski raspored aktivnosti na projektu, tačnije vremenski projektni plan koji prikazuje zavisnost izmedju aktivnosti, trajanje svih pojedinačnih aktivnosti i faza projekta i određuje ukupno trajanje projekta.

Poslovne i menadžerske veštine koje mogu pomoći prilikom upravljanja projektima:

 • Pareto analiza – Pareto analiza kaže da postoji VITALNA MANJINA i upotrebljiva većina što u prevodu znači da: 20% uzroka prouzrokuje 80% problema, 20% klijenata donosi 80% prihoda nekoj firmi, 20% proizvoda donosi 80% prihoda… Fokusirajte svoje vreme, resurse i novac na vitalnu manjinu kako bi bili efikasniji.
 • SWOT analiza – Ova analiza služi za razumevanje trenutnog položaja kompanije i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se željeni cilj i ishod ostvarili. S obzirom da je ovo osnovna tehnika strategijskog menadžmenta, SWOT analiza može da se primeni kod svakog subjekta koji posluje na tržištu. Analizira snage, slabosti, šanse i pretnje same firme, projekta ili bilo čega što se analizira, a na osnovu čega se vrši njegovo poboljšanje.
 • Cost-benefit analiza – ova analiza kvantifikuje i pridodaje novčane vrednosti svim efektima i utrošcima vezanim za realizaciju projekta ili planiranje investicija, na osnovu čega se vrši proračun neto dobiti datog subjekta ili projekta. Neophodna je za pravilno donošenje odluka jer je potkrepljena finansijskim aspektom. Cost-benefit koeficijent može da se koristi kao parametar za selekciju i rangiranje projekata.
 • Rešavanje problema – Ishikawa analiza ili metoda dijagrama riblje kosti. Uspeh može da rezultira iz primene i održavanja sistema menadžmenta, koji je projektovan da stalno poboljšava performanse – a kako se problemi stalno javljaju, potrebno je pravovremeno ih identifikovati, pronaći uzrok i otkloniti ga. Sve ono što sadrži ishikawa metoda. Tehnika koristi grafička sredstva za povezivanje uzroka problema sa samim problemom, tj. za određivanje uzroka i efekta.
 • Benchmarking – ovo je tehnika u kojoj kompanija meri svoje performanse u odnosu na one najbolje kompanije u klasi, određuje kako su te kompanije postigle svoje performanse i koriste informacije radi poboljšanja sopstvenih performansi
 • Upravljanje vremenom – ne samo u smislu upravljanja vremenom na projektu, odnosno poštovanja rokova, već i kao sposobnost pojedinca da postavi i ostvari ciljeve u određenom vremenskom periodu. Znači pravilna i efikasna upotreba sopstvenog vremena kako bi više uradili za manje.